President Niinistö i Rovaniemi

President Sauli Niinistö bekantade sig med ett Hornet-jaktplan i Rovaniemi. Kommendören för Lapplands flygflottilj, överste Harri Leppälaakso (till vänster) och löjtnant Antti Kuusama instruerar presidenten. Bild: LehtikuvaPresident Sauli Niinistö bekantade sig med ett Hornet-jaktplan i Rovaniemi. Kommendören för Lapplands flygflottilj, överste Harri Leppälaakso (till vänster) och löjtnant Antti Kuusama instruerar presidenten. Bild: Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö besökte Rovaniemi onsdagen den 27 februari 2013. Dagen inleddes med en inspektion vid Lapplands flygflottilj, där republikens president följde en flygövning som genomförs tillsammans med Sverige och Norge samt bekantade sig med flygvapnets verksamhet och materiel.

På eftermiddagen besökte president Niinistö Forststyrelsens Pilke-hus, där man presenterade aktuella ärenden inom skogsbruket. Presidenten bekantade sig också med utställningen i Pilke-vetenskapscentrumet. I programmet ingick också ett företagsbesök hos Arctic Drilling Company, som tillverkar borrvagnar.

Offentlig tillställning på Lordin aukio

Dagen avslutades med en offentlig tillställning på Lordin aukio i centrum av Rovaniemi, där president Niinistö höll ett tal för den stora publik som samlats. Enligt president Niinistö leder de arktiska områdenas ökade betydelse till ett ökat intresse och öppnar nya möjligheter för norra Finland.

"Samtidigt som man talar om nya innovationer är det också viktigt att utveckla de traditionella näringarna, såsom Lapplands ursprungsnäringar och skogsbruket", påpekade presidenten. Han behandlade också Finlands ekonomiska situation i sitt tal. "Det har sagts att vi saknar krismedvetenhet. Viktigare än krismedvetenhet är dock insikten om att problemen måste lösas gemensamt. Tillsammans har vi också tidigare klarat av dem."

Till slut ingöt presidenten framtidstro i Rovaniemiborna: "Jag tror på en god framtid för Finland. Det hänger på var och en av oss finländare", avslutade presidenten sitt tal.