President Niinistö i Sälen: Finland och Sverige att intensifiera bilateralt försvarssamarbete

President Niinistö och statsminister Fredrik Reinfeldt i Sälen. Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar 2014

President Niinistö och statsminister Fredrik Reinfeldt i Sälen. Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar 2014

Enligt republikens president Sauli Niinistö finns det skäl att begrunda en vidare förstärkning av försvarssamarbetet. President Niinistö talade vid säkerhets- och försvarspolitiska seminariet i Sälen i Sverige söndagen den 12 januari.

Enligt presidenten har det nordiska samarbetet raskt byggts upp inom ramen för Nordefco, men Finlands och Sveriges likadana grundlösningar gällande EU och Nato skapar efterfrågan på ett intensivare bilateralt försvarssamarbete. Kostnadstrycket är en annan orsak att intensifiera samarbetet. ”Vi måste därför fördomsfritt fråga oss, vad är vettigare att göra tillsammans än på egen hand? Resultaten har hittills varit positiva. Det må då gälla sjö- och luftstridskrafternas utbildnings- och träningssamarbete eller lägesbildsverksamheten”, ansåg president Niinistö.

Presidenten ansåg att det i framtiden fanns möjligheter för ett intensivare samarbete när det gäller till exempel försvarsmaterial och –förmåga samt samarbete inom försvarsindustrin. ”En stor fråga är på vilket sätt vi bättre kunde samordna inskaffandet av försvarsmaterial i våra två länder? Ett tätare samarbete skulle kräva att Finland och Sverige tar varandra i betraktande i ett så tidigt skede som möjligt, sade president Niinistö.

President Niinistö poängterade också i sitt tal Finlands och Sveriges gemensamma fördel med att utveckla EU:s gemensamma säkerhetspolitik och Nato-partnerskapet. Också globala utmaningar, så som befolkningstillväxt och klimatförändring, skulle det löna sig för länderna att begrunda tillsammans. ”Finland och Sverige kan kanske uppleva sig ligga i utkanten av dessa frågor. Lite avsides och därför i skydd. Men detta är en feluppfattning. Förr eller senare växer trycket just mot de regioner, som anses ha belastats mindre än andra. Dessa stora frågor borde vi begrunda tillsammans”, påminde presidenten.

Konkreta steg viktiga i samarbetet med Ryssland

President Niinistö behandlade också utvecklingen i Ryssland i sitt tal. Enligt presidenten tänkte man att Ryssland skulle återgå till något där landet ännu aldrig varit – till en västerländsk demokrati. Besvikelsen har på sina håll varit stor, när så inte genast skedde. Landet frigjordes och förändrades nog, men samtidigt blev det också instabilt.

Enligt president Niinistö ha Ryssland ändå delvis lyckats i sina strävanden: befolkningens levnadsstandard har stigit märkbart och Rysslands roll har förstärkts också internationellt, vilket Syrien är ett beskrivande exempel på. Ryssland moderniserar också sin militär, denna förändring bör vi följa noggrant, men också ur ett brett perspektiv.

”Såväl Rysslands interna politik som dess externa agerande har i Europa väckt oro och också befogad kritik. Betoningen av konservativa värden – och en kanske annan inriktning i väst – har allt tydligare börjat skapa en mental klyfta mellan Ryssland och väst. Rysslands utrikespolitiska inriktning har förstärkt denna utveckling. Det är fullständigt berättigat att vara bekymrad över allt detta”, sade president Niinistö.

”Framtiden ligger dock öppen. Också Ryssland är utsatt för ett förändringstryck och reformbehov. Europa utgör fortsättningsvis den viktigaste och mest potentiella samarbetspartnern för Ryssland. Samarbetets nuvarande situation kan dock inte anses tillfredsställande. Därför borde vi med Ryssland komma tillbaka på de spår, genom vilka man bygger upp en säkerhet och ett förtroende som är baserat på samarbete. Också små konkreta steg skulle vara viktiga. Det finns ju redan strukturer för detta i Nord-Europa: Östersjöstaternas råd (CBSS), Nordliga dimensionen, Barentssamarbetet och det arktiska samarbetet.”

Efter sitt eget anförande deltog president Niinistö i en gemensam diskussions- och frågestund tillsammans med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. President Niinistö hade i samband med konferensen också bilaterala möten med Sveriges konung Carl XVI Gustaf och statsminister Reinfeldt. Presidenten återvänder till Finland måndagen den 13 januari.

Det tre dagar långa Rikskonferens-seminariet som ordnas årligen i Sälens fjällby samlar cirka 300 deltagare, som företräder bland annat politiska beslutsfattare, myndigheter, näringslivet och medborgarorganisationer, att diskutera säkerhets- och försvarspolitik samt tryggheten i samhället. Organisationen Folk och Försvar arrangerar seminariet.