President Niinistö i samtal med delegationen för Utrikespolitiska institutet

Republikens president Sauli Niinistö samtalade fredagen den 6 november 2020 med företrädare för delegationen för Utrikespolitiska institutet. Under videomötet diskuterades aktuella utrikespolitiska frågor.

Delegationen består av åtta riksdagsledamöter och företrädare för 12 samarbetsorganisationer som är centrala med tanke på institutets verksamhet. Delegationen har till uppgift att följa Utrikespolitiska institutets verksamhet och upprätthålla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter. Till delegationens uppgifter hör dessutom att följa upp institutets samhälleliga inflytande.

Den nuvarande delegationens mandatperiod är fyra år och den inleddes 2019.