President Niinistö i samtal med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott onsdagen den 4 maj 2022. Tema för distansmötet var statsrådets redogörelse om förändringarna i säkerhetsmiljön och stärkandet av säkerheten i Finland.

”Mitt budskap är klart: Finland tryggar sin säkerhet. Det är inte till förfång för någon”, sade president Niinistö i diskussionen med utskottet.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten försvarsutskottet den 11 mars 2022.

President Niinistö fortsätter diskussionen om redogörelsen och stärkandet av Finlands säkerhet när han den 5 maj träffar riksdagens presidium, ordförandena för utrikesutskottet och försvarsutskottet, utrikesministern samt ledningen för de partier som valts till riksdagen. Dessutom har presidenten ett möte med riksdagens utrikesutskott fredagen den 6 maj.