President Niinistö i samtal med riksdagens framtidsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens framtidsutskott tisdagen den 10 maj 2022. Vid distansmötet behandlades statsrådets redogörelse om förändringarna i säkerhetsmiljön och stärkandet av säkerheten i Finland.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Förra veckan har presidenten diskuterat möjligheterna att stärka Finlands säkerhet med försvarsutskottet och utrikesutskottet. Senast träffade presidenten framtidsutskottet den 22 november 2018.