President Niinistö i samtal med riksdagens stora utskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott torsdagen den 12 maj 2022. På distansmötet behandlades bland annat säkerhetssituationen i Europa och stärkandet av Finlands säkerhet.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Tidigare i veckan diskuterade presidenten möjligheterna att stärka Finlands säkerhet med framtidsutskottet. Senast träffade presidenten stora utskottet den 29 april 2021.