President Niinistö i sitt installationstal: Jag ägnar mig åt detta uppdrag

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö talar i riksdagen, riksdagens talman Maria Lohela lyssnar. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö avgav sin högtidliga försäkran i enlighet med 56 § i Finlands grundlag: ”Jag Sauli Väinämö Niinistö, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget skall följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd.”

Efter den högtidliga försäkran framförde riksdagens talman Maria Lohela riksdagens hälsning till republikens president.

I sitt installationstal sade president Niinistö att valet till president är en stor ära som för med sig ett stort ansvar. ”Jag tar mitt ansvar ödmjukt, men beslutsamt. Jag ägnar mig åt detta uppdrag, mer än så kan jag inte lova.”

Presidenten påminde att politik är att sköta gemensamma angelägenheter. ”Dessa angelägenheter har anförtrotts oss till låns, folket har gett oss ett värdefullt förtroende och en fullmakt. Och eftersom folket har valt oss till sina förtrogna, är det vår uppgift att sköta våra gemensamma angelägenheter rentav bättre än våra egna.”

FN behöver vårt stöd

Republikens presidents huvudsakliga uppgift är att leda Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet. I sitt tal skisserade presidenten upp framtida utmaningar och lösningar i en värld som plågas av konflikter. Han sade sig se två möjliga utvägar för att förbättra situationen. Den första kallar han den internationella ordningens väg: ”Vi måste kunna stärka både FN:s och EU:s ställning i världen. FN är ett forum för nationer och fred, och denna position måste den återta.”

President Niinistö sade att det reformarbete som FN:s generalsekreterare gör behöver vårt stöd och att också EU måste moderniseras. I vartdera fallet måste Finland vara en aktör, inte en observatör: ”EU åter är en aktör med stor fredsvilja, men med en pondus som är betydligt mindre än dess potential. Vi behöver en union som också är en säkerhetsgemenskap, en union som talar med en gemensam röst och vars röst blir hörd.

Den andra vägen kallade presidenten de direkta kontakternas väg: ”Det är nödvändigt med en dialog mellan öst och väst. Med väst avses inte enbart Förenta staterna eller Nato, utan också EU, och med öst avses inte bara Ryssland, utan också Kina. Att upprätthålla en dialog är det första steget mot att bygga fred.”

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

President Niinistö inspekterade hederskompaniet framför Riksdagshuset. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Stora utmaningar: fattigdom, klimatförändringen och kvinnornas ställning

President Niinistö påpekade att mänskligheten står inför stora utmaningar att lösa, såsom fattigdom, klimatförändringen och kvinnornas ställning. Målet är att Finland ska sitta vid de bord där framtiden skrivs. Enligt presidenten är vår viktigaste uppgift under den närmaste framtiden att bekämpa klimatförändringen. ”Det är helt enkelt ett faktum att vi människor inte kan förlora vår planet.”

I sitt tal lyfte republikens president också fram finska ungdomar och ensamhet – var och en av oss kan påverka våra medmänniskors välmående: ”Det goda når inte alla. Vi ska särskilt vända blicken mot ungdomarna. Vi har inte råd att förlora en enda person som ska bygga vår framtid”, sade presidenten. Vi måste också göra något åt ensamheten. Ensamhet är en allvarlig sjukdom hos ett allvarligt folk. Också här har var och en ett ansvar: En liten gest kan ha stor betydelse. Med andra ord: Vi ska handla och uppmuntra. Närvaro – det är kärlek till medmänniskorna.”

Avslutningsvis begrundade president Niinistö republikens presidents ställning i förhållande till finländarna. ”Finlands president kan bara vara hela landets och alla finländares president. Det är så jag uppfattar det här uppdraget. Så tänker jag också fortsätta.” Presidenten svarade också på den fråga som talman Maria Lohela ställde i sitt tal till presidenten: ”Ärade talman, Ni frågade vilket sinne som är det viktigaste för republikens president. Som svar kan jag säga att det är känslan. Det är rättskänsla och det är ansvarskänsla och det förtroende som bygger på dem.”

Hälsning till diplomatkåren och företrädare för de högsta statsorganen på Presidentens slott 

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

En hälsning från balkongen på Presidentens slott – i kraftig snöyra. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Från riksdagen fortsatte president Niinistö och fru Jenni Haukio till Presidentens slott där de hälsade på medborgare från balkongen. Diplomatkårens doyen, Nicaraguas ambassadör Ricardo Alvarado, framförde en hälsning till presidenten i Spegelsalen och president Niinistö svarade på hälsningen. Presidenten hälsade på medlemmarna av diplomatkåren och förflyttade sig sedan till Rikssalen.

I Rikssalen framförde statsminister Juha Sipilä en hälsning till republikens president, varefter presidenten höll ett tal till företrädarna för de högsta statsorganen och de högsta tjänstemännen. Till sist skakade presidenten hand med företrädare för statsrådet och de högsta statsorganen samt med de högsta tjänstemännen i Rikssalen.

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

President Niinistö talade i Rikssalen efter en hälsning framförd av statsminister Juha Sipilä. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Bilder från presidentinstallationen på Flickr

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön virkaanastujaiset 1.2.2018