President Niinistö i sitt nyårstal: Fred, demokrati och välfärd är EU:s kärna

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

”Vi måste vara ärliga om varför EU finns till. Man måste komma ihåg att fred, demokratiska värderingar och välfärd – det vill säga stabilitet och frihet i människans liv – är unionens hårda kärna”, sade republikens president Sauli Niinistö i sitt nyårstal den 1 januari 2014. ”Denna kärna måste vi värna om. Den får inte hamna i skuggan av ett massivt förvaltningsmaskineri eller enskilda medlemsländers särskilda intressen.”

Första världskriget drog om gränserna i Europa och ur härden föddes också vårt självständiga Finland. ”Vi har skäl att minnas vår historia. Finland har alltid varit en del av Europa. Vårt öde är förbundet med Europas.”

I sitt tal begrundade presidenten Europas ekonomiska kris. En intensifiering av den gemensamma ekonomiska politiken och ett ökat gemensamt ansvar som föreslagits som lösning är stora frågor ”En struktur som bygger på ett övergripande gemensamt ansvar är en extrem form av federalism, det bör också klart sägas.”

Diskussion garanterar demokrati

”Många har, precis som jag, tänkt hur mycket skulle man ha undgått om man hade följt den ursprungliga stabilitets- och tillväxtpakten. Den blir nu den tredje stora frågan. Hur kan man försäkra sig om, att nuvarande och kommande regeringar iakttar det som avtalats eller kommer att avtalas? Finland har poängterat en attityd, enligt vilken vi själva sköter vår ekonomi. Finland har också på ett förtjänstfullt sätt betonat att kreditgivarna har ett ansvar. Marknadskrafterna bör känna ett ansvar, då kommer de samtidigt att se till att avtalen efterföljs.”

Presidenten uppmuntrade till en ärlig diskussion inför vårens EU-val; där utstakas Finlands framtid. ”Också vi finländare bör vara ärliga. Det är också jag; den europeiska vägen är vår väg. Det är Finlands väg. Men vi bör ha en klar uppfattning om – och också påverka det – vart vägen bär.”

Diskussion är också en garanti för demokrati: ”Man främjar inte demokrati genom att dölja sig bakom en mask. I en demokrati finns det kanaler där man kan få sin röst hörd. Och de kanalerna når fram.”

President Niinistö tog också i sitt tal upp sommarens diskussioner på Gullranda, där man dryftade utrikespolitiken på ett nytt sätt. ”Det var en uppfriskande diskussion. Men det mest belönande var, att man fann tålamod att höra – och verkligen lyssna – vad de andra hade att säga. Det förväntar jag mig också i framtiden. Den svåraste frågan är nämligen ännu obesvarad: hur kan världen – och Finland – agera på ett hållbart sätt när det gäller miljön, samhället och ekonomin?”

Finland står på en stabil grund

Välfärden i världen håller på att fördelas och koncentreras på ett nytt sätt. Det finns färre människor som svälter, ”men fåtalets överflöd har nått helt nya proportioner”, sade president Niinistö. Att det uppstått en ny medelklass har stabiliserat många samhällen, och å andra sidan har den gamla medelklassen ställts inför ny konkurrens. ”Alla västländer, också Finland, måste nu möta detta tryck.”

Den teknologiska revolutionen märks som en brytningstid inom industrin: många välbekanta arbetsuppgifter upphör, yrken försvinner. Enligt president Niinistö har Finland ändå tydliga starka sidor och står på en stabil grund: en välutbildad befolkning som förlitar sig på demokratin, rättsstaten och jämställdheten.
”Vi böjer oss inte i lätt bris, och bryts inte heller i snålblåst”, sade presidenten. ”Vårt samhälle är inte utan skavanker, men står fortfarande stadigt.” Alla har något att ge.

Beslut måste dock fattas. ”Vi måste skapa nytt, men också riva ner en del gammalt, även sådant som vi trodde var bestående. Vi litar fortfarande på varandra och på oss själva. Med stöd av denna tillit kan vi sträva efter något nytt.”

”Finland har alltid klarat sig under tryck. Vi har samlat våra krafter och siktat framåt. Finland behöver var och en, såväl de som är födda här, som de som flyttat hit. Alla har något att ge.”