President Niinistö i sitt nyårstalet: Förståelse och den förbindelse som den leder till är goda vägvisare för oss, också på vår fortsatta färd tillsammans

 Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Attt förstå sina medmänniskor, den förbindelse till andra som detta medför och förtroendet för folkväldet var centrala teman i republikens president Sauli Niinistös nyårstal 1 januari 2018.

I sitt tal tog president Niinistö bland annat upp de unga och framtiden, jubileumsåret för Finlands självständighet, inbördeskriget och klimatförändringen.

President Niinistö hänvisade till en i höstas publicerad undersökning om finländska ungdomars trygghetskänsla. ”Budskapet var allvarligt, otryggheten är på väg in i deras liv. Känslan av hot kommer inte så mycket utifrån, utan snarare inifrån vårt samhälle. Oron kan gälla till exempel utkomst, ojämlikhet eller invandring.”

”Allt fortfarande finns det unga som blir utslagna i Finland, mobbningen fortsätter såväl direkt som på sociala medier och #metoo-rörelsen har gjort alla medvetna om hur mycket även unga blir utsatta för trakasserier. Situationen skulle bli mycket bättre om det fanns en känsla av empati eller åtminstone en förmåga att respektera andra människor. Om vi alltså hade förståelse för varandra och därmed fick den där förbindelsen som förståelsen skapar.”

”Här deltar jag, tillsammans med andra”

I början av sitt tal sade president Niinistö att han under jubileumsåret för Finlands självständighet märkt att människorna känner äkta glädje över att vara finländare. Finland har gått i rätt riktning, och vi kan med fördel fortsätta på samma väg. Temat för året var ”Tillsammans”; tillsammans har vi skapat vår framgång och tillsammans går vi mot framtiden.

President Niinistö påminde om de svåra tiderna i början av vår självständighet: då stod vi inte ”tillsammans”, utan åtskiljda av starka motsättningar. ”Minnena av åren 1917 och 1918 är så gott som motsatta. Först hände det bästa och sedan det värsta en nation kan gå till mötes. Självständighetsåret förvandlades till ett år av inbördeskrig, och inte ens den långa tid som förflutit har läkt alla sår.”

”I fråga om historia måste vi våga vara ärliga, eftersom endast ärlighet skapar grund för förtroende”, konstaterade presidenten. ”En gemenskap är stark om den klarar av att hantera också svåra saker. Vi måste försona oss med det förflutna.”

Känslan av delaktighet

”Trots det återstår frågan om motsättningens år. Det dröjde årtionden innan ett fullt förtroende för demokratin växte fram. Det föddes en känsla av delaktighet: den delaktiges nationalkänsla. Här deltar jag, tillsammans med andra.”

President Niinistö betonade att vi har olika bakgrunder, övertygelser och mål, men trots det måste vi kunna respektera dem som är av annan åsikt – vi kan ändå förstå varandra. ”Förståelse och den förbindelse som den leder till är goda vägvisare för oss, också på vår fortsatta färd tillsammans.”

I sitt tal behandlade presidenten också Finlands ekonomiska situation, som ”efter ett förlorat årtionde” åter har börjat växa. Som ett exportland är Finland beroende av den utländska efterfrågan och på grund av skuldsättningen är vi dessutom beroende av centralbankernas politik. ”En stramare penningpolitik, som världen i något skede utan tvekan kommer att stå inför, leder till en svårare situation. Nu gäller det att iaktta tillbörlig försiktighet.”

Stolar som saknas

”Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska situation är stabil, men ute i världen är det turbulent”, sade president Niinistö. Det har blivit allt tydligare att Kina, Ryssland och Förenta staterna sitter vid de bord där beslut om världens gång fattas. ”I och för sig är det bra att det finns en dialog mellan de stora. För oss är problemet de stolar som saknas: EU har fått en biroll och FN:s roll verkar bli allt mindre och mindre.”

Lyckligtvis finns det ändå rum för de små, fortsatte presidenten. ”Finland står gärna till tjänst när det behövs. Finland stöder aktivt stabilitet och dialog såväl på Östersjön och i de arktiska regionerna som globalt.”

Finland understöder det förslag som FN:s generalsekreterare Guterres lagt fram om att reformera FN. Reformen ökar genomslaget och ansvaret i FN:s verksamhet. ”Och det är rätt för trots sina brister är FN en oersättlig aktör då det gäller att främja internationell fred och säkerhet”, sade presidenten.

Klimatförändringen är inte en åsiktsfråga

”Klimatförändringen är inte en åsiktsfråga, utan ett verkligt hot”, president sade. ”Många av oss har kommit till insikt om detta väldigt sent, och ännu senare hade det blivit, om det inte hade funnits människor som slog larm. Bra att de fick oss att vakna!”

Vi måste agera snabbt, för vi ligger redan efter, sade presidenten. Finland bär sitt ansvar genom att förbinda sig till att fullgöra Parisavtalet och genom att delta i utvecklingen av cleantech-industrin.

”Var och en av oss måste ta och bära sitt ansvar; vår livsstil skapar en allt mer kritisk belastning för vår planet. Världen är inte till bara för oss, den ska fortleva, och det måste vi se till att trygga.”

Befolkningen ökar snabbast på de ställen i världen där levnadsförhållandena är torftiga och effekterna av klimatförändringen störst. ”Också därför måste vi hjälpa och stödja kvinnor i utvecklingsländerna att stiga fram. Flickor måste få gå i skola och bestämma över sina liv”, sade presidenten. ”Kvinnornas insats har varit ovärderlig för Finlands egen historia. Det är svårt att tänka sig att mänskligheten skulle ha råd att inte ta vara på denna resurs.”

”Allt går väl”

”Världen förändras, men något förblir. Redan Juhani i Sju bröder visste hur ’allt går väl, om blott alla för sin egen del beflitar sig om enighet och försonlighet. Men se om vi söker gräl, så finner vi alltid skäl för att resa nackborsten.’”

”Jag vill önska er alla ett gott nytt år och Guds välsignelse!

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli