President Niinistö i telefonsamtal med Irans president

Republikens president Sauli Niinistö fick ett samtal av Irans president Hassan Rouhani tisdagen den 2 juni 2020.

Utöver coronaläget diskuterade presidenterna framtiden för JCPOA-avtalet om Irans kärnenergiprogram och tryggandet av förutsättningarna för Internationella kärnenergiorganet IAEA:s inspektionsverksamhet i Iran. President Niinistö berättade att Finland håller på att ansluta sig till betalningssystemet INSTEX som inrättats för att underlätta handeln med humanitära varor mellan Europa och Iran. President Niinistö betonade betydelsen av öppen tillgång till information och dialog. Presidenterna ansåg det också viktigt att fortsätta kontakten mellan Finland och Iran.