President Niinistö i telefonsamtal med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg

Republikens president Sauli Niinistö talade i telefon med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg fredagen den 7 januari 2022. Samtalet fördes på initiativ av generalsekreterare Stoltenberg.

Generalsekreterare Stoltenberg informerade president Niinistö om Natos syn på det aktuella läget. Det är viktigt att Ryssland minskar spänningarna vid Ukrainas gränser. President Niinistö konstaterade att dialog är den enda vägen framåt. Niinistö ansåg det vara viktigt att Nato håller sina partner uppdaterade även framöver. President Niinistö uttryckte sin uppskattning för Finlands partnerskap med Nato. Stoltenberg bekräftade att Nato kommer att fortsätta med sin öppet hus-politik.