President Niinistö i Washington: säkerheten huvudtema för diskussionerna 

President Niinistö och president Trump skakar hand i Ovala rummet i Vita huset. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

President Niinistö och president Trump skakar hand i Ovala rummet i Vita huset. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö träffade Förenta staternas president Donald Trump i Washington tisdagen den 28 augusti 2017. President Trump önskade president Niinistö välkommen till Vita huset på eftermiddagen, varefter presidenterna först förde enskilda diskussioner och sedan förhandlingar med sina delegationer.

”Huvudtemat för våra diskussioner var säkerheten”, sade president Niinistö under den gemensamma presskonferensen efter mötet.

”Förenta staternas och Natos närvaro i Europa och i Östersjöregionen ökar stabiliteten. Finland gör sitt”, fortsatte president Niinistö, och lyfte fram bland annat Finlands initiativ för att förbättra flygsäkerheten i Östersjöregionen.

President Trump tog upp frågan om cybersäkerhet och sade att Finland är en av de ledande experterna och en bra samarbetspartner inom området.

Även Ryssland kom på tal under presskonferensen.

”Finland är ingen rådgivare. Men vi gör allt vi kan för att bevara freden”, sade president Niinistö. ”Det gäller att vara beslutsam med Ryssland, men det är också viktigt med dialog.”

Enligt president Trump respekteras Finland i Ryssland.

Viktigt att värna om Arktis

Finland efterträdde i maj Förenta staterna som ordförande för Arktiska rådet. Under mötet diskuterade presidenterna även frågor som gäller den arktiska regionen.

”Såväl affärslivet som miljön kan vara vinnare. Ett bra exempel är begränsningen av utsläppen av svart sot. Om Arktis går under går hela jordklotet under”, sade president Niinistö.

Stormen Harvey och terrordådet i Åbo

Under presskonferensen beklagade båda presidenterna det lidande som orsakats av den hårda stormen Harvey.

”Vi har noga följt med hur Harvey har dragit fram. Våra tankar går till alla drabbade i Texas och Louisiana”, sade president Niinistö.

President Trump beklagade terrordådet i Åbo och passade på att tacka Finland för våra betydelsefulla insatser i Afghanistan och i Irak.

Presskonferensen

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Antti Aimo-Koivisto / Republikens presidents kansli

Antti Aimo-Koivisto / Republikens presidents kansli

Antti Aimo-Koivisto / Republikens presidents kanslid

Antti Aimo-Koivisto / Republikens presidents kanslid

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Foto: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva