President Niinistö i Washington: Säkerhets- och försvarssamarbetet med Förenta staterna intensifieras

Republikens president Sauli Niinistö träffade Förenta staternas president Joseph R. Biden i Washington fredagen den 4 mars 2022. Foto: Elina Karjalainen/Finlands ambassad i Washington

Republikens president Sauli Niinistö träffade Förenta staternas president Joseph R. Biden i Washington fredagen den 4 mars 2022. Foto: Elina Karjalainen/Finlands ambassad i Washington

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett arbetsbesök i Förenta staterna och träffade president Joseph R. Biden fredagen den 4 mars 2022 i Washington.

Presidenterna träffades i Vita huset på eftermiddagen. Innan de bilaterala diskussionerna inleddes önskade president Biden, i närvaro av medierna, president Niinistö välkommen till Förenta staterna vid en tidpunkt som är mycket kritisk för hela Europa.

President Biden berättade att presidenterna har hållit kontakt regelbundet redan tidigare och samordnat det gemensamma transatlantiska svaret på Rysslands omotiverade angrepp mot Ukraina. ”Finland är en kritisk partner till Förenta staterna, även när det gäller försvarssamarbete.”

President Niinistö sade att deras tankar för närvarande finns hos de ukrainare som tappert kämpar för sitt land. Han hoppades också att mötet ytterligare stärker det långvariga partnerskapet och de goda relationerna dels mellan Finland och Förenta staterna, dels mellan Förenta staterna och de nordiska länderna.

Efter mötet berättade president Niinistö för finländska medier att han hade haft en lång och grundlig diskussion med president Biden. Diskussionen gällde bland annat Rysslands invasion av Ukraina och vikten av säkerhet. ”Hur det ryska angreppet i själva verket har enat Europa och ytterligare stärkt den transatlantiska relationen.”

Dessutom diskuterades Finlands och de nordiska ländernas säkerhet. ”Det var lätt att bekräfta att vi länge har samarbetat också inom säkerhets- och försvarssektorn. Detta samarbete kommer nu att utvecklas vidare.” President Niinistö konstaterade, utan att gå in på kommande förslag eller initiativ, att avsikten är att länderna inleder en tydlig process för att öka försvars- och säkerhetssamarbetet.

Enligt presidenten klargjorde samtalet också tydligt att Förenta staterna fortfarande anser att Natos politik för öppet hus är viktig. ”På det hela taget hade vi ett mycket gott samförstånd och även en gemensam uppfattning om den övergripande situationen just nu.”

Utöver mötet med president Biden ingick i president Niinistös program bland annat diskussioner med republikanernas ledare Mitch McConnell, senator Tom Cotton och direktör William Burns från CIA. Detta var ett kort arbetsbesök som räckte ungefär ett dygn.

Inspelning

Pressträff med president Niinistö i Washington (på finska)