President Niinistö i Washington: Säkerhetsläget diskuterades av Förenta staternas och de nordiska ländernas ledare 

Säkerhetsläget diskuterades av Förenta staternas och de nordiska ländernas ledare. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli

Säkerhetsläget diskuterades av Förenta staternas och de nordiska ländernas ledare. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Förenta staternas president Barack Obama i Washington fredagen den 13 maj. President Niinistö är på ett officiellt besök i Förenta staterna tillsammans med andra nordiska stats- och regeringschefer.

Ett centralt tema för diskussionerna i Vita huset var säkerhetsfrågor. Såväl säkerheten i Östersjöområdet och Europa som globala säkerhetsfrågor och terrorismbekämpning diskuterades. President Niinistö öppnade diskussionen om relationerna till Ryssland. ”En gemensam uppfattning var att vi behöver en dialog, att vi behöver sträva efter diskussioner för att Ryssland åter ska omfattas av det internationella systemet”, berättade president Niinistö efter mötet. 

Också sanktionerna mot Ryssland diskuterades, och stats- och regeringscheferna konstaterade att upphävandet av sanktionerna har ett nära samband med genomförandet av Minskavtalet. ”Det skulle vara en viktig prestation, och jag tror att avtalet skulle ha en spänningslindrande inverkan också på situationen i Baltikum och Östersjön”, ansåg Niinistö. 

Förenta staterna berättade vid mötet om sina synpunkter på situationen i Syrien. Enligt president Niinistö verkar det som om Förenta staternas och Rysslands dialog i Syrien fungerar i viss mån, vilket är en god början.  

Också de nordiska ländernas och Förenta staternas nära samarbete i arktiska frågor diskuterades. Enligt president Niinistö är det klart för alla parter att den arktiska miljön är mycket känslig och kräver mycket hänsyn. Dessutom nämnde presidenten en idé han redan tidigare lyft fram, om ett eventuellt toppmöte när Finland är ordförande för Arktiska rådet. Detta förutsätter dock att världsläget lugnar sig, konstaterade presidenten.

På mötet behandlade man också de ekonomiska relationerna och handelsrelationerna, migrationen och flyktingkrisen samt globala utvecklingsfrågor. President Niinistö öppnade diskussionen om migrationen. ”En gemensam ståndpunkt vid diskussionen var att de som lider nöd ska hjälpas, men att detta kräver att vi kan noggrant definiera vem som är i behov av omedelbar hjälp”, sa presidenten. 

I samband med besöket gav man ett gemensamt uttalande om intensifiering av samarbetet mellan de nordiska länderna och Förenta staterna i frågor som gäller säkerhet och försvar, invandring och flyktingar, klimatfrågor, energifrågor och arktiska frågor samt den ekonomiska tillväxten och globala utvecklingen. 

Det officiella besöket inleddes på fredag morgon med en välkomstceremoni utanför Vita huset, där president Niinistö höll ett tal. I sitt tal nämnde presidenten det skärpta säkerhetsläget i Nordeuropa: ”Vi lever i en på många sätt orolig tid. Det finns gott om säkerhetshot. Säkerhetsläget har skärpts till och med i Östersjöområdet och Nordeuropa, alldeles i våra hemtrakter. Det är nödvändigt att stärka säkerheten och stabiliteten där, och att ha en ändamålsenlig dialog med Ryssland för att öka öppenheten och minska riskerna”, sa president Niinistö. 

Bilder

Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli
Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli
Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli
Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli
Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli  Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli  Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli
Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli  Officiellt besök till Förenta staterna den 13 maj 2016. Foto: Lehtikuva/Republikens presidents kansli