President Niinistö: Initiativet om EU:s säkerhetsgarantier viktigt

Republikens president Sauli Niinistö (arkivbild). Foto: Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö (arkivbild). Foto: Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö är den begäran som Frankrikes president François Hollande lade fram i går den 16 november om ömsesidigt bistånd mellan medlemsländerna i Europeiska unionen, dvs. om användning av de s.k. säkerhetsgarantierna i kampen mot terrorismen ett mycket viktigt initiativ. Det är första gången som ett EU-land vädjar till andra EU-länder om ömsesidigt bistånd i enlighet med artikel 42.7 i Lissabonfördraget.

Finlands svar är enligt president Niinistö klart. ”Egentligen förmedlade jag svaret redan i samband med kondoleanserna. Vi stöder förstås Frankrike på alla sätt.”

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde på tisdag att Finland har beredskap och vilja att visa sin solidaritet gentemot Frankrike i enlighet med grundfördragen och deras anda, och att Finland stöder Frankrike med till buds stående medel.

”I detta sammanhang blir även det militära inslaget aktuellt. Det är något som Finland inte har möjlighet att bidra med eftersom vår lagstiftning inte tillåter denna typ av bistånd”, sade presidenten när han träffade medierna på Talludden.

President Niinistö kommenterade även Rysslands president Vladimir Putins bekräftelse att det fanns en bomb i det ryska passagerarplan som störtade i Sinai.

”Jag förnimmer samma anda i bägge presidenternas inställning och uttalanden. En djup sorg och känsla av oförrätt över dessa råa terroristdåd, men samtidigt också en stor beslutsamhet att få bukt med terrorismen. ”

Enligt president Niinistö måste vi nu komma ifrån de bakomliggande orsakerna till flyktingskap och skapa fred i Syrien och Irak. ”Om denna likhet i attityderna ger en hänvisning om möjligheterna till mer omfattande diskussioner, med Förenta staterna som tredje part, väcker det hopp om att kunna återupprätta strukturerna i Syrien.”