President Niinistö inspekterade Arméns huvudkrigsövning i Norra Karelen

Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö inspekterade Arméns huvudkrigsövning Kontio 22 den 28–29 november 2022 i Norra Karelen.

”Vi finländare har inte glömt vikten av säkerhet. Det märks att alla tar övningen på allvar, även reservisterna”, sade presidenten vid en medieträff i samband med krigsövningen.

President Niinistö anlände till övningen på måndag kväll och fick då en lägesrapport om arrangemangen för det nationella försvaret i Norra Karelen, varefter han övernattade i ett halvplutontält på övningsområdet.

På tisdagen inspekterade president Niinistö krigsövningen och fick en introduktion i bland annat jägarkompaniets och tunga sektionens verksamhet. I programmet ingick en uppvisning av övningstrupperna i offensiva och defensiva strider. Presidenten fick också tillfälle att diskutera med företrädare för Norra Karelens gränsbevakning och att äta lunch tillsammans med reservister.

”Soldaterna gör en snabb, effektiv och kompetent insats”, sade president Niinistö efter att ha observerat beväringar som deltog i övningen.

Kontio 22 är Arméns största krigsövning 2022. I övningen deltar ungefär 8 000 soldater, varav cirka 4 800 är beväringar och 2 000 reservister. En del reservister är utbildare i övningen.