President Niinistö inspekterade marinen och besökte Skärgårdshavets nationalpark

President Niinistö följer avfyrningarna av sjömålsrobotar från fartyg i Rauma-klassen under övningen Ritva 21. Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

President Niinistö följer avfyrningarna av sjömålsrobotar från fartyg i Rauma-klassen under övningen Ritva 21. Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö inspekterade marinen på Russarö och besökte Skärgårdshavets nationalpark på Örö onsdagen den 2 juni 2021.

Den soliga dagen började på Russarö där president Niinistö gjorde sig förtrogen med aktuella ärenden inom marinen, den pågående övningen Ritva 21 och diskuterade med försvarsmaktens personal och beväringarna. Ritva 21 är en delmanöver i södra Finland inom Försvarsmaktens huvudmanöver våren 2021. I övningen deltar trupper från alla försvarsgrenar samt fartyg från gränsbevakningsväsendet och den svenska marinen.

Inspektionen av marinen började på Russarö. President Niinistö följde skjutningarna under övningen Ritva 21 från sjöbevakningstornet och avfyrningarna av sjömålsrobotar från fartyg i Rauma-klassen. Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Under inspektionen följde presidenten bland annat olika skjutningar under övningen tillsammans med kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, kommendören för marinen, konteramiral Jori Harju och marinens utbildningschef, kommendör Mika Mäkilevo. Även sjömålsrobotsbatteriets verksamhet och kustjägarnas strid presenterades för presidenten.

Företagsamhet och natur på Örö

Från Russarö åkte presidenten till Örö med en renoverad robotbåt i Hamina-klassen. Under resan som tog en dryg timme hade presidenten gott om tid att göra sig förtrogen med båtens prestanda och diskutera med beväringarna.

I Skärgårdshavets nationalpark på Örö träffade president Niinistö Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg och kommunfullmäktiges ordförande Daniel Wilson. De diskuterade aktuella frågor som gällde kommunen och området.

President Niinistö träffade också turismföretagaren på Örö Nina Liski-Tirkkonen och gjorde sig förtrogen med öns natur och betesmarker tillsammans med Forststyrelsens naturtjänstdirektör Henrik Jansson och planerare Esko Tainio.

Örös magiska natt

I Skärgårdshavets nationalpark på Örö gjorde sig president Niinistö förtrogen med öns natur och betesmarker tillsammans med Forststyrelsens naturtjänstdirektör Henrik Jansson och planerare Esko Tainio. Bild: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

För medierna som kommit till Örö berättade presidenten att dagen på Russarö var imponerande och fullödig. ”Vår säkerhet är i goda händer. Också den unga generationen tar säkerheten på allvar. Finland kan mycket väl konstatera att vi med visshet gör vår andel för att trygga landets säkerhet.”

Presidenten beskrev naturen på Örö som fin och konstaterade att det är inget under att ön är ett populärt besöksmål: ”Ambitionerna är höga på ön: att restaurera naturen och ge människorna tillfälle att uppleva naturen. Och det är helt klart att man har lyckats med bådadera.”

Ön är bekant för presidenten från värnpliktstiden. Han drog sig till minnes att han på rekrytfesten skrivit om texten till Urjalan taikatyö. ”Läpi saaren sen ja kautta rantojen, kuuluu hirveä huuto kessujen / Kulit [alokkaat] maihin lyö, siellä santaa syö / se on Öron taikayö”.

Ön Örö överfördes 2015 från Försvarsmakten till Forststyrelsen, varvid ön fogades till Skärgårdshavets nationalpark och öppnades för allmänheten. Utöver den historiska befästningen och sevärdheterna som gäller kustförsvaret har Örö också en av södra Finlands viktigaste koncentrationer av hotade arter och naturtyper.

Naturens mångfald beror på öns läge i södra delen av den yttre skärgården samt på att denna sand- och grusdominerade ö är stor. Dessa faktorer tillsammans med den långvariga nötningen har gett Örö ett stort antal olika livsmiljöer, till exempel öppna solexponerade fält och strandängar där ett flertal sällsynta växt- och fjärilsarter trivs. På Örö finns det gott om fjärils- och växtarter som inte har påträffats någon annanstans i Finland.