President Niinistö kommenterade den diskussion som flygövningen har väckt

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö kommenterade på Presidentens slott tisdagen den 20 januari för medierna den diskussion som Finlands deltagande i flygövningen i Estland har väckt. Presidenten korrigerade inexakta uppgifter som rört sig i offentligheten. Han sade att påståendet enligt vilket någon skulle ha ingripit eller krävt att man drar sig ur någon övningsverksamhet saknar grund. Presidenten underströk att flygvapnets övningar med Natos flygstyrkor i Estland kommer att fortsätta: ”Jag har inte märkt att någon skulle ifrågasätta det. Flygövningarna med Nato fortsätter i Estland som tidigare, kanske till och med i lite större omfattning”, konstaterade president Niinistö.

Den övning som nu är föremål för diskussion avviker dock från de tidigare eftersom det är Förenta staterna, inte Nato, som leder övningen. Enligt president Niinistö finns det inga meningsskiljaktigheter om frågan i den politiska ledningen i Finland. Det handlar om att det ännu inte finns uppgifter om övningens innehåll och på vilket sätt Finland önskas delta. ”Om Finlands flygvapen beger sig utanför Finlands gränser anser vi det vara ytterst nödvändigt att från början veta exakt vad det handlar om”.

Det har också rört sig olika uppgifter i offentligheten om huruvida Finland fått en officiell inbjudan till övningen. President Niinistö konstaterade att han inte är rätt instans att svara på frågan: ”Vad gäller inbjudan, har jag ännu i dag kollat och fått bekräftelse från försvarsministeriet om att ministeriet inte fått någon inbjudan. Men jag är säkert inte rätt person att svara på den frågan eftersom jag inte är den som tar emot sådan post.”

Presidenten hänvisade också till övervakningen av Islands luftrum och den offentliga debatt som frågan väckte några år sedan: ”Jag är den första att medge att den diskussion som fördes om övervakningen av Islands luftrum och deltagandet i övervakningen har väckt min självbevarelsedrift på så sätt att vi inte ska uttala oss i frågor som vi inte genast exakt är på det klara med. Men om och när förslaget om Ämari avancerar ska vi utreda vad man önskar eller väntar sig av Finland, vad vi kan delta i och sedan agerar vi i enlighet med detta. Det är inte mer komplicerat än så.” Presidenten sade också att om det räknas som ingripande att man vill veta vad saken gäller så kommer han nog att agera på samma sätt även i fortsättningen.

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli