President Niinistö kommenterar beslutet om utvisning av den ryska diplomaten

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli<br/>

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Finland har fördömt kemvapenattacken i Salisbury, Storbritannien, och i likhet med de övriga EU-länderna uttryckt sitt starka stöd till Storbritannien. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde måndagen den 26 mars att Finland utvisar en person som tjänstgör vid Rysslands ambassad med diplomatstatus. 

Enligt president Niinistö hade det ur Finlands – och även Sveriges – synvinkel varit bättre med en lösningsmodell som alla unionens medlemmar kunnat godta. ”Men när det inte lyckades, och denna lösning ändå, efter vad jag förstår, omfattas av en klar majoritet av unionens länder, beslutade man sig för att göra så här”, sade republikens president Sauli Niinistö efter mötet i statsrådet.

President Niinistö framhöll att det är en allvarlig sak, eftersom det nu för första gången sedan andra världskriget använts kemiska vapen i Europa.

Presidenten diskuterade lösningen på förhand med bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel under ett samtal på söndagen.

Trots detta beslut fortgår dialogen med Ryssland, sade presidenten. ”Dialog är möjligen än viktigare nu. Det finns skäl att nu lägga ganska mycket resurser på att få det där växande gapet mellan väst och öst att så småningom inta en annan position.”

President Niinistö ställde Finlands beslut i proportion till att Tyskland har uppgett att de utvisar fyra diplomater. ”Vår ena person står i rätt bra proportion till detta. Här är det ju egentligen fråga om en reaktion av politisk natur.”

26.3.2018 Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott drog upp riktlinjer för nationella åtgärder till följd av nervgiftattacken i Salisbury

3/25/2018 President Niinistö samtalade med förbundskansler Merkel