President Niinistö: Medborgarna anser att det nordiska samarbetet är värdefullt

Gruppfotografi före mottaggningen: statsminister Juha Sipilä, Finland; nordiska samarbetsministern Karen Elleman, Danmark; nordiska samarbetsministern Kristján Þór Júlíusson, Island; statsminister Stefan Löfven, Sverige; republikens president Sauli Niinistö; statsminister Aksel Vilhelmson Johannesen, Färöarna; lantrådet i Ålands landskapsregering Katrin Sjögren, Åland; social-, familje- och jämställdhetsminister Sara Olsvig, Grönland och statsminister Erna Solberg, Norge. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Gruppfotografi före mottaggningen: statsminister Juha Sipilä, Finland; nordiska samarbetsministern Karen Elleman, Danmark; nordiska samarbetsministern Kristján Þór Júlíusson, Island; statsminister Stefan Löfven, Sverige; republikens president Sauli Niinistö; statsminister Aksel Vilhelmson Johannesen, Färöarna; lantrådet i Ålands landskapsregering Katrin Sjögren, Åland; social-, familje- och jämställdhetsminister Sara Olsvig, Grönland och statsminister Erna Solberg, Norge. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

”Det är ett lyckligt sammanträffande att vi är ordförandeland för Nordiska rådet i år då Finland firar sitt 100-årsjubileum”, sade republikens president Sauli Niinistö när han var värd för en mottagning på Presidentens slott med anledning av Nordiska rådets 69:e session tisdagen den 31 oktober 2017.

President Niinistö lyfte fram en enkät som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet genomfört för att ta reda på vad invånarna i Norden anser om det nordiska samarbetet. Två av tre i Norden menar att de senaste årens internationella utveckling har gjort att ett nordiskt samarbete känns ännu viktigare i dag. Av finländarna är rentav tre av fyra personer av denna åsikt.

”För finländarna har de nordiska länderna alltid varit en del av familjen och Norden är fortfarande en viktig del av vår identitet”, sade president Niinistö och betonade språkets betydelse som en del av identiteten.

”Nordiska rådet röstade under årets session om de finska och isländska språkens ställning i rådet. Att värna om en levande flerspråkighet och om national- och minoritetsspråk är inte enbart en praktisk fråga, utan grunden för hela den nordiska gemenskapen”, sade president Niinistö.

Den nordiska potentialen har mycket mer att ge

Vår gemensamma nordiska modell är ett utmärkt starkt varumärke vars potential vi ingalunda har utnyttjat fullt ut. Vår uppgift är att hitta på hur det starka varumärket ska komma oss alla till större nytta. Nordiska rådet ger oss ett oersättligt forum för att tillsammans hitta svaret”, sade president Niinistö.

Roterande ordförandeskap

Nordiska rådet grundades 1952. Rådet har 87 medlemmar från Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Färöarna och Grönland. Ordförandeskapet roterar mellan länderna och den egentliga sessionen äger rum i ordförandelandet. Nordiska rådets 69:e session ordnades i Helsingfors den 31.10–2.11.2017.

Vice talman Henrik Dam Kristensen (vänst.), Danmark; talman Páll á Reynatúgvu, Färöarna; republikens president Sauli Niinistö; vice talman Morten Wold, Norge och talman Johan Ehn, Åland. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Vice talman Henrik Dam Kristensen (vänst.), Danmark; talman Páll á Reynatúgvu, Färöarna; republikens president Sauli Niinistö; vice talman Morten Wold, Norge och talman Johan Ehn, Åland. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

 Nordiska rådets åländska president Britt Lundberg anländer till mottagningen. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Nordiska rådets åländska president Britt Lundberg anländer till mottagningen. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Sveriges statsminister Stefan Löfven. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Sveriges statsminister Stefan Löfven. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli