President Niinistö murade grundstenen för det nationella minnesmärket över vinterkriget

Copyright © Republikens presidents kansli

President Niinistö murade den första grundstenen för det nationella minnesmärket över vinterkriget.Copyright © Republikens presidents kansli

Bakgrunden till vinterkrigets anda var samhällelig enhet, sade republikens president Sauli Niinistö vid murandet av grundstenen för det nationella minnesmärket över vinterkriget. ”Finländarna kände att den unga demokratin var bra för dem och därför värd att försvara. Kunskapen om styrkan i en sådan enhet bär än i dag, den är en förutsättning för att besegra alla gemensamma svårigheter.”

Skulptören Pekka Kauhanens verk ”Valon tuoja” kommer att resas på Kaserntorget under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Murandet av grundstenen skedde den 13 mars, då det förflutit 75 år sedan vinterkrigets slut.

Smärtan genomborrade oss, men ljuset segrade

”Under vinterkriget var det självklart att alla deltar i försvaret, var och en efter sin förmåga, och att alla försvaras. Vår försvarslösning baserar sig alltjämt på samma självklara principer. Dess grund är allmän värnplikt och ett försvar som täcker hela landet. Selektivitet i fråga om vilka som är skyldiga att delta i försvaret och vilka områden som ska försvaras, leder oundvikligen till att vi förlorar den styrka som finns i enhet.”

”På denna plats kommer skulptören Pekka Kauhanens känsloväckande hyllning till våra frihetshjältar att resas. Det verkar som om den säger: Smärtan genomborrade oss, men ljuset segrade!”, sade presidenten i sin hälsning.

Utöver presidenten deltog även riksdagens talman Eero Heinäluoma, statsminister Alexander Stubb, försvarsminister Carl Haglund, kultur- och bostadsminister Pia Viitanen, överborgmästare Jussi Pajunen, veteranen Sakari Sippola, ordföranden för föreningen Talvisotayhdistys ry Ossi Kettunen, skulptören Pekka Kauhanen och ordföranden för kommittén för vinterkrigsminnesmärket, överdirektör Riitta Kaivosoja i murandet av grundstenen.

Evenemanget arrangerades av kommittén för vinterkrigsminnesmärket i samarbete med Talvisotayhdistys och försvarsministeriet. I kommittén för vinterkrigsminnesmärket ingår dessutom företrädare för statsrådets kansli, Huvudstaben, Helsingfors stad, Ab Myntverket i Finland och veteranorganisationerna.