President Niinistö närvarade vid begravningen av framlidne Namibias president Geingob

Republikens president Sauli Niinistö närvarade vid statsbegravningen av Namibias president Hage G. Geingob den 24–25 februari 2024 i Windhoek i Namibia.

Lördagen den 24 februari ordnades en minnesstund för president Geingob på Independence Stadium, där även president Niinistö höll ett minnestal. I sitt minnestal konstaterade presidenten att president Geingob efterlämnade ett starkt arv: ”Jag lärde känna honom som en beslutsam statsman som ägnade hela sitt liv åt frihet och nationsbyggande i Namibia. Han efterlämnade också ett arv av nära vänskap med Finland.”

President Niinistö sade att det är en vänskap som bygger på en solid grund av över 150 år av gemensam historia, men också på starka band mellan individer. Ett exempel på detta är bandet mellan president Geingob och president Martti Ahtisaari.

President Niinistö berättade att han lärde känna president Geingob personligen under sitt statsbesök i Namibia 2023. ”Vi delade tankar och idéer om fred, jämlikhet och vikten av multilateralism.”

Söndagen den 25 februari ordnades begravning och kransnedläggning vid minnesmärket Heroes’ Acre.

President Niinistö och president Geingob träffades sista gången i samband med president Martti Ahtisaaris begravning i november 2023.