President Niinistö: Nederländerna bad om att begäran om rättshjälp hemlighålls

President Sauli Niinistö och utrikesminister Timo Soini under presskonferensen i Presidentens slott den 30 september 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Sauli Niinistö och utrikesminister Timo Soini under presskonferensen i Presidentens slott den 30 september 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president höll en presskonferens den 30 september 2016 i Presidentens slott. Presskonferensen handlade om Finlands deltagande i utredningen av nedskjutningen av flyg MH17 i Ukrainas luftrum. Även utrikesminister Timo Soini var på plats. 

President Niinistö upprepade att den nederländska åklagarmyndigheten sensommaren 2014 vände sig till Finland med begäran om rättshjälp med anledning av att Finlands har BUK-missiler. ”Med mycket snabb tidtabell fattade vi beslut om att ge denna rättshjälp. Och rättshjälpen gavs i enlighet med begäran”.

Hemlighållandet av begäran om rättshjälp skedde uttryckligen på begäran av Nederländerna: ”I begäran önskade Nederländerna att saken hemlighålls helt. Nederländerna preciserade saken ytterligare och meddelade då att i det skede då åtal väcks och ärendet behandlas i domstol blir de tvungna att offentliggöra Finlands roll”, sade Niinistö.

”För oss orsakade denna brådskande begäran nog rätt mycket bekymmer och mycket att tänka över. I dag och naturligtvis även då verkade det självklart att Finland naturligtvis hjälper till att utreda ett så fruktansvärt brott.

Det har kommit flera begäranden om rättshjälp 

Enligt President Niinistö var det även nödvändigt att beakta handelsrätten:  ”I det upphandlingskontrakt genom vilket BUK-missilerna köptes av Ryssland ingår naturligtvis sekretessbestämmelser, vilket är helt vanligt vid vapenhandel. Utlämnande av uppgifter verkar naturligtvis som helt naturligt, men handelsrätten däremot verkar inte alltid som så naturlig. Vi var tvungna att fundera på detta. ”

Det har därefter kommit flera begäranden om rättshjälp. År 2015 ombads Finland spränga en BUK-missil och sända splitter till de nederländska åklagarmyndigheternas förfogande. Under själva sprängningen var nederländska myndigheter på plats och splitter sändes också till Nederländerna.

”Jag betonar att vi i denna händelseutveckling har varit tvungna att återvända till det ursprungliga dilemmat: Hur kan villkoren i upphandlingskontraktet och överlåtandet av dessa delar till en tredje part göras förenliga med varandra. Man kan säga att vi var i en svår situation.”

I våras kom det nya begäranden i anknytning till BUK-missilen. ”Samtidigt har det begärts att allt det som Finland under några års tid hörsamt levererat ska utlämnas till en internationell forskargrupps förfogande”, sade presidenten. 

En finländsk grupp reser till Nederländerna

President Niinistö sade att något beslut om lämnande av ytterligare material ännu inte har fattats. I samband med det beslutet är regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott, som leds av presidenten, även tvunget att besluta om Finland ska avvika från den begäran som Finland ursprungligen fick: ”Att sekretessbelagda uppgifter lämnas till den nederländska åklagarmyndigheten, som använder dem vid en senare rättegång. Nu finns det ingen rättegång, så begäran är i det avseendet rätt utvidgande. Det kan hända att det inte finns några problem, men det kan också hända att det finns. Därför är det fortfarande nödvändigt att tillsammans fundera på saken.” 

President Niinistö tog upp den nya begäran och berättade att till den hänför sig mycket mera substans och önskemål om nytt bevis. För att få fullständig klarhet i vad man önskar av Finland har republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fattat beslut om att skicka en finländsk grupp till Nederländerna för att diskutera ärendet. Presidenten sade att man i Nederländerna kommer att ta upp också den andra sidan av saken: ”Och det är att Finland fattar ganska djärva beslut i denna fråga. Och vad händer om någon börjar göra efterfrågningar, har vi också då stöd? Även denna fråga måste tas upp.”

Finland har bedrivit oerhört långtgående samarbete

Presidenten kommenterar de nederländska uppgifter om Finlands deltagande i undersökningarna som behandlades i offentligheten under veckan så här: ”Det är naturligtvis förvirrande att de nederländska myndigheterna själva krävt att vi ska hemlighålla saken och nu talar de själva mycket om saken där. Jag önskar också förståelse för att detta inte har varit lätt. Gång efter gång har det uppkommit mycket svåra frågor att ta ställning till, vilket ni säkert kan förstå. Så att kritiseras för att vi bedrivit oerhört långtgående samarbete är i det avseendet mer än överraskande.”

President Niinistö berättade också att ärendet inte har diskuterats med Ryssland: ”Vi har sett till att Ryssland 2014 fick veta att vi fått en begäran om rättshjälp och att vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med den. Detta har alltså varit vårt meddelande. Saken har inte diskuterats.”

Video