President Niinistö och fru Haukio firade Kaunialas 70-årsjubileum

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog tillsammans med fru Jenni Haukio i den traditionella julfest på Kauniala sjukhus som samtidigt var sjukhusets 70-årsjubileum. I sin hälsning påminde presidenten om att Kauniala är mycket mer än ett sjukhus: ”Betydelsen av Kauniala sjukhus kan sammanfattas i den anda som kännetecknar Kauniala. Kaunialaandan föds av god och modern vård, omsorg och kompetens. Den föds av ömsesidig uppskattning mellan vårdarna och dem som vårdas.”

Det är vår plikt att värna om Kaunialaandan

Kauniala krigsveteransjukhus grundades av Krigsinvalidernas Brödraförbund, och de åtta första, unga krigsinvaliderna anlände till sjukhuset som patienter i oktober 1946.

”Att verksamheten i Kauniala krigsinvalidsjukhus inleddes genast efter krigen var ett exempel på att det i Finland fanns en stark vilja att ta hand om dem som uppoffrat sig för vårt fosterland, och detta trots att det ekonomiska läget och det allmänna samhällsklimatet var betydligt kärvare än i dag”, tackade presidenten. Av de 200 platser för vård dygnet runt är det för närvarande 60 platser som används av krigsinvalider.

Dessutom besöker krigsinvalider som bor hemma sjukhuset under kortare rehabiliterings- och vårdperioder. ”Kaunialaandan och den obevekliga viljan att sörja för god vård bör vi hålla fast vid även under de kommande åren”, sade presidenten, och poängterade att detta är vår plikt.

Utan krigsveteranerna skulle vi inte kunna fira Finlands 100-årsjubileum

Finland hör till världseliten i flera internationella jämförelser. Presidenten påpekade att detta är en beaktansvärd bragd av ett land som nästa år firar blott hundra år av självständighet. ”Ni har möjliggjort och säkerställt vår självständighet och byggt oss den grund som vi kunnat ta avstamp från och bli ett av de ledande länderna i världen. Utan er skulle vi inte kunna fira Finlands 100-årsjubileum”, konstaterade president Niinistö och tackade veteranerna för deras uppoffringar till förmån för vårt gemensamma goda: ”När vi ser oss omkring och tänker på Finland inser vi att det är väldigt bra att leva i vårt land.”