President Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg betonade betydelsen av dialog med Ryssland

Foto: NIDS/NATO Multimedia Library

Foto: NIDS/NATO Multimedia Library

”Finland och Nato är nära partner. Vi är väldigt nöjda över hur vi har avancerat hittills, och vi är redo att fortsätta och fördjupa samarbetet med Nato”, sade republikens president Sauli Niinistö vid en presskonferens i Bryssel onsdagen den 9 november efter att ha träffat Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Det var första gången som Finlands president besökte Natos högkvarter i Bryssel. President Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg diskuterade bland annat säkerheten i Europa och i Östersjöregionen, inklusive flygsäkerheten, och Finlands Nato-partnerskap.

Det nära samarbetet mellan Finland och Nato fortsätter

Både president Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg ansåg att det nära partnerskapet mellan Finland och Nato är viktigt.

”I partnerskapet ingår politisk dialog. Vi är nöjda över att vi har kunnat delta i toppmöten och över att våra ministrar har möjlighet att diskutera med Nato-kollegor”, konstaterade president Niinistö.

Generalsekreterare Stoltenberg sade att Finland är en av Natos närmaste partner. Enligt generalsekreteraren är samarbetet viktigt eftersom Finland och Nato står inför samma säkerhetsutmaningar. Samarbetet leder enligt honom till att allas säkerhet ökar.

”Vi intensifierar nu vårt samarbete bland annat inom informationsutbytet om hybridkrigföring, inom samordningen av övningar och inom utvecklingen av gemensam lägesinformation. Detta gör det möjligt för både Finland och Nato att effektivare svara på säkerhetshot”, sade generalsekreterare Stoltenberg.

Nato stöder Finlands åtgärder för att öka flygsäkerheten

President Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg diskuterade säkerheten i Östersjöregionen. Stoltenberg sade sig vara nöjd över Finlands målsättning att öka flygsäkerheten i Östersjöregionen.

”Nato välkomnar president Niinistös personliga engagemang för att öka flygsäkerheten i Östersjöregionen. Vi anser båda att öppenhet och en minskning av riskerna är livsviktigt för att undvika farosituationer”, underströk generalsekreteraren.

President Niinistö sade att Finland stöder alla åtgärder som vidtas för att minska spänningarna, såväl globalt som specifikt i Östersjöregionen. Presidenten poängterade att spänningarna i Östersjöområdet har ökat ytterligare under de senaste månaderna.

”Som generalsekreteraren antydde är det av yttersta vikt att försöka minska spänningarna i synnerhet i en tid som denna. Vi är nu i stort behov av också små drag för att minska spänningarna. Finland förhåller sig öppet till att vara med och främja diskussioner om flygsäkerheten i Östersjöområdet. Det har vi också gjort hittills, och jag är nöjd över det stöd jag har fått av generalsekreteraren”, sade president Niinistö.

Såväl president Niinistö som generalsekreterare Stoltenberg betonade också betydelsen av att föra dialog med Ryssland.

”Nato har förbundit sig till att föra en politisk dialog med Ryssland. När spänningarna är höga, framhävs dialogens betydelse ännu mer”, konstaterade generalsekreterare Stoltenberg.

Förenta staternas nya president påverkar inte Finlands samarbete med Nato

Vid presskonferensen tog man även upp valet av Donald Trump till Förenta staternas president samt hur valresultatet påverkar säkerheten och Natosamarbetet.

”Nato och Nato-medlemskapet är inte beroende av en enda person, även om personen i fråga är Förenta staternas president. Jag tror inte att valet av Trump påverkar Finlands samarbete med Nato”, konstaterade president Niinistö.

Niinistö uttryckte förhoppningar om att Trump som president ska vara intresserad av ett konstruktivt samarbete med Europa, Europeiska unionen och Nato.

”Jag litar på att Förenta staterna står vid sitt ord inte bara gentemot Nato, utan hela det internationella samfundet. De europeiska länderna måste ändå ta mer ansvar för sin egen säkerhet. Det är något som Finland gör och har gjort redan i årtionden”, fortsatte president Niinistö.

President Sauli Niinistö besöker Bryssel i Belgien den 9–10 november. I Bryssel träffar presidenten också Europaparlamentets talman Martin Schulz, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini.