President Niinistö om avtalet i Minsk: Det viktigaste är att man får slut på dödandet.

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

”Vi har sett att man kommit en aning framåt i Minsk. Det är en utomordentligt bra sak, om man tänker på andra alternativ, att man skulle ha kommit därifrån med tomma händer” sa republikens president Sauli Niinistö på Talludden den 12 februari då han inför medierna kommenterade det avtal om eldupphör som ingåtts i Minsk. ”Det viktigaste är att man får slut på dödandet, och i det avseendet väcker Minsk hopp.”

Enligt president Niinistö måste flera svåra frågor ännu lösas. Sådana är t.ex. den rysk-ukrainska gränsens läge och övervakning, östra Ukrainas eventuella rättsliga särställning och frågan om förhållandet mellan associeringsavtalet och tullunionen. ”Den där bilden kommer utan tvivel i fortsättningen att skuggas av Ukrainas ytterst svaga ekonomiska läge och av hur det ukrainska samhället klarar sig vidare.”

Enligt president Niinistö följer säkert en lång svår fas om man lyckas införa vapenvila på söndagen. ”Om tunga vapen dras tillbaka, som det överenskommits, är man fortfarande bara alldeles i början av fredsprocessen.”