President Niinistö om coronaviruset: Vi står inför det här tillsammans, som stöd för varandra

President Sauli Niinistö intervjuades av journalisten Sakari Sirkkanen i Yles direktsända program A-talk. Foto: Yle Arenan

President Sauli Niinistö intervjuades av journalisten Sakari Sirkkanen i Yles direktsända program A-talk. Foto: Yle Arenan

Enligt republikens president Sauli Niinistö har coronavirusets spridning påverkat hela samhället och finländarnas agerande. President Niinistö uttalade sig om coronavirussituationen i Yles program A-talk den 12 mars.

President Niinistö konstaterade att han tror att coronaviruset redan har påverkat hur finländarna agerar och tänker bland annat i fråga om resande och sysselsättning på fritiden. Utrikesministeriet avråder från resor till utlandet och regeringen rekommenderar att alla offentliga tillställningar med över 500 deltagare ställs in fram till utgången av maj.

Trots att folk både ute i världen och i Finland uppmanas att hålla en fysisk distans till varandra, hoppades presidenten att finländarna nu kommer varandra närmare på psykiskt plan. ”Nu borde vi tänka som så att vi inte står inför det här ensamma, utan vi alla är med och stöder på sätt och vis varandra.” Presidenten berättade också att han är optimistisk att situationen med coronaviruset svetsar oss samman: ”Under svåra förhållanden förmår människan att lyfta blicken från sin egen navel.”

Kan jag utgöra en risk för andra?

Enligt president Niinistö är det bra att fundera över individens roll när det gäller att bromsa virusets spridning. Enligt honom är det viktigt att stanna upp ett tag och fundera om man själv kan utgöra en risk för andra, och utifrån det överväga sina resor och möten.

Trots att antalet coronavirusfall för närvarande är litet i Finland, sade presidenten att det finns en risk för att vi följer i andra länders spår och antalet fall ökar explosionsartat. ”Jag är rädd att vi går på ungefär samma kurva och inte kommer något lättare undan.” Därför framhöll president Niinistö behovet att skydda riskgrupper, såsom äldre och sjuka personer. ”Nu måste vi lägga krut på att skydda dem som tillhör riskgrupper”, konstaterade han.

Som svar på frågan om sitt förtroende för hälso- och sjukvården i Finland konstaterade president Niinistö att han inte har några dubier, åtminstone inte med tanke på kvaliteten på vården. ”Men naturligtvis väcker det frågor om antalet sjukdomsfall ökar enormt. Därför är det så viktigt att bromsa virusets spridning. Det är ingen tvekan om att det totala antalet kommer att öka. Det spelar dock en roll om kurvan plötsligt stiger brant eller om den gör det i jämn takt. En jämn ökning ger oss mer tid och framför allt bättre möjligheter att vårda dem som insjuknat först.”

Åtgärder måste kunna vidtas snabbt

Som svar på frågan om att tillgripa beredskapslagen för att bromsa coronavirusets spridning konstaterade presidenten att det nu är skäl att utreda om också lagen om smittsamma sjukdomar tillåter tillräckliga åtgärder. ”Eventuellt gör den det, men jag tycker trots allt att det nu är värt att begrunda om vi har tillgång till hela det urval av åtgärder som snabbt kan behövas i en viss situation. Vi måste bygga upp beredskap.”