President Niinistö om Europas globala roll: Vi måste hålla fast vid våra principer och vara självständiga

Republikens president Sauli Niinistö talade vid tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace tisdagen den 17 november 2020. I en virtuell diskussion med New York Times Brysselkorrespondent Matina Stevis-Gridneff dryftade president Niinistö de transatlantiska relationernas framtid och hurudan global roll ett starkare Europa kunde ha.

Gemensamma nämnare för de transatlantiska förbindelserna

I början av diskussionen konstaterade president Niinistö att världen för närvarande befinner sig i kraftig förändring. När man ställs inför utmaningar har det av tradition varit vanligt att söka vänner och gemensamma nämnare. I stället för att vi i de transatlantiska förbindelserna blickar tillbaka på det förflutna borde vi enligt presidenten rikta blicken mot framtiden.

Presidenten tog upp tre viktiga faktorer som fortfarande förenar Europa och Förenta staterna: värderingar, säkerhet och välstånd. Vi har en mycket likartad tradition av respekt för de västerländska värderingarna – demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Enligt presidenten bör partner med liknande värderingar samarbeta mer för att främja dessa.

När det gäller säkerheten konstaterade president Niinistö att Nato är viktigt för Europa, kanske till och med viktigare än för Förenta staterna. ”I Europa förstår man att vi själva måste ta ett större ansvar för vår säkerhet.” Denna insikt bidrar till att främja det transatlantiska samarbetet.

President Niinistö lyfte också fram dollarns betydelse. Bretton Woods-systemet ger både Förenta staterna och Europa mycket inflytande och välfärd.

Var har Europa inflytande?

På tal om säkerheten och Europas inflytande påminde president Niinistö om att man i Finland redan länge har talat om behovet av ett starkare Europa. Detta har man nu vaknat till insikt om också på andra håll i Europa. ”I stället för militär autonomi skulle jag ändå tala om kapacitet. Jag tror detta är till nytta för både Nato och Förenta staterna. Ju starkare Europa är, desto starkare är Nato.”

Enligt presidenten har Europa, trots sin ekonomiska och militära potential, i dag förlorat sin plats vid det bord där viktiga geopolitiska beslut fattas. För att återfå sin plats bör Europa sträva efter bättre samarbete och sammanhållning.

Som exempel lyfte presidenten fram Kina och Förenta staterna. Han anser att det är viktigt att Europa även i fortsättningen kan bilda sig en självständig uppfattning. ”Vi får inte automatiskt stå på någons sida trots påtryckningar. ”Även framöver måste vi kunna hålla fast vid våra egna värderingar och principer – vara självständiga”, sade presidenten.

President Niinistö nämnde bristen på sammanhållning som det största hotet mot EU. Men trots allt sade presidenten att han fortfarande litar på att Europa tror på en gemensam framtid: ”Och det är vi som bestämmer vilken framtid vi skapar.”