President Niinistö om läget i Ukraina: ”Hot om eller bruk av våld strider mot internationell rätt”

President Niinistö talade med media efter utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets möte. Bild: Laura Kotila / Statsrådets kansli

President Niinistö talade med media efter utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets möte. Bild: Laura Kotila / Statsrådets kansli

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte söndagen den 2 mars läget i Ukraina. ”Hot om eller bruk av våld strider mot internationell rätt, och så ser Rysslands åtgärder gentemot Ukrainas självbestämmanderätt ut”, sade president Niinistö till media efter mötet.

I ett gemensamt utlåtande konstaterade republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet att Finland anser att läget i Ukraina, särskilt på Krimhalvön, är mycket allvarligt. Hot med eller användning av våld är oacceptabelt och strider mot FN-stadgan och internationell rätt. Rysslands militära åtgärder kränker Ukrainas territoriella integritet och självbestämmanderätt. Strävandena att ta över Krimområdet kan inte godkännas. Finland stöder strävandena att lösa krisen genom förhandlingar och utgångspunkten bör vara Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

President Niinistö uppmanade parterna i krisen till återhållsamhet och betonade vikten av att upprätthålla diskussionskontakt med Ryssland. ”Det finns två viktiga ledtrådar inom ramen för EU. För det första att EU själv har en klar bild av situationen och en klar gemensam syn. För det andra att man i så hög grad som möjligt håller dialogen med Moskva öppen.”

President Niinistö bedömer att slumpmässighet nu är det farligaste. ”Den allra största faran ligger i att när atmosfären är mycket spänd kan det av en slump hända något som ingen egentligen har avsett. Vapen och heta känslor är tyvärr alltid en risk.” Enligt presidenten finns det ingen orsak att vara orolig för säkerheten i Finland.

På söndag kväll diskuterade president Niinistö situationen i Ukraina med Frankrikes president François Hollande. I sitt telefonsamtal betonade presidenterna behovet av att så snabbt som möjligt hitta en fredlig lösning på krisen. 

President Niinistö har också diskuterade situationen per telefon med Rysslands president Vladimir Putin. Vid diskussionen, som fördes fredagen den 28 februari, meddelade båda presidenterna att de anser det viktigt att Ryssland och Europeiska unionen upprätthåller en dialog.