President Niinistö om utslagningen av de unga: Vi har alla en roll i detta ärende

President Niinistö betonade att alla vuxnas insatser behövs i förebyggandet av utslagningen av de unga. Copyright © Republikens presidents kansliPresident Niinistö betonade att alla vuxnas insatser behövs i förebyggandet av utslagningen av de unga. Copyright © Republikens presidents kansli

Trots duggregnet och det begynnande höstmörkret var stämningen på Jakobacka skola förväntningsfull.

"Är presidenten i den där taxin", frågade en elev i collegebyxor på gården redan i god tid före republikens president Sauli Niinistö anlände.

Fredagen den 7 september offentliggjordes broschyren "Helt vardagliga saker" och webbsidorna www.tavallisia.fi/sv på Jakobacka skola. I dem har man sammanställt vardagsmetoder som de vuxna kan använda för att göra barns och ungas vardag bättre.

Vuxna, minns er egen ungdom

Vid sitt tal vid Jakobacka skola betonade presidenten att de ungas välbefinnande inte främjas enbart genom myndigheternas åtgärder och kommittébetänkanden. Hela uppfostringsgemenskapen har en stor inverkan, såväl hemmet, familjen, grannarna och vännerna som till exempel dagvården, skolan och hobbyerna.

"De är alla gemenskaper som formar den unga människan. Vi har alla en roll i detta", betonade Niinistö.

"Och om det ännu finns någon som inte är alldeles övertygad om sin egen roll uppmanar jag oss vuxna att minnas vår egen ungdom. Åtminstone jag har otaliga gånger upplevt hur det är när en helt utomstående vuxen har påpekat att "hur gjorde du så där". Och att man ännu kommer i håg det därför att det träffade rätt."

Ens en endaste vardagsmetod

Vardagsmetoderna har under sommaren sammanställts i de arbetsgrupper som presidenten sammankallade, där experter och personer som har erfarenhet av ungdomar var mångsidigt företrädda.
"Vi behöver tillräckligt enkla och genomförbara lösningar", sade juris doktor Sakari Huovinen, som har varit projektets samordnare, och just sådana är dessa 36 koncisa och konkreta vardagsmetoder.

"Om vi alla kunde hitta ens en enda vardagsmetod som passar oss själva, som hjälper de unga framåt, har vi fått mycket till stånd."

Vid evenemanget berättade Linda-Maria Roine från Helsingfors sin egen historia. Hennes förtroende för myndigheternas hjälp rubbades för första gången när en person som arbetar med barn uppträdde våldsamt mot henne.

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaSamordnaren för projektet "Helt vardagliga saker" juris doktor Sakari Huovinen. I bakgrunden Marko Kulmala, som styr arbetsgruppens arbete. Copyright © Republikens presidents kansli

"Vardagsmetoderna är en positiv chock"

När Linda-Maria såg de vardagsmetoder som offentliggjordes på fredagen säger hon sig ha upplevt en "positiv chock". Av dessa vill hon lyfta fram fyra som gjorde intryck på henne själv.

Ta hand om dig och andra – att ingripa tidigt ger bästa resultat. "I mitt fall skulle jag ha önskat att man skulle ha handlat på ett annat sätt. Man borde ha lyssnat, trott och ingripit."

Födseln, kärleken och döden – känslan av rotlöshet förorsakar oansvarighet. "Jag tycker att det är viktigt att veta varifrån man kommer, varifrån släkten härstammar och vad som är nedärvt. Jag har själv känt mig rotlös då min pappa aldrig har hållit kontakt med mig."

Gör åtminstone det här – gör inte inte alkohol eller ens dess lukt bekant för barn. "Jag förstår inte varför man borde lära sig använda alkohol i måttliga mängder. Inte lär man ju sig heller en måttlig användning av subutex."

Drömmar ger vingar – föräldrars strikta planer för den ungas liv kan förstöra hans eller hennes möjligheter. "Jag har alltid tyckt om att skriva och musicera, och det är just vad jag håller på med för tillfället. "Det är därför jag är vid liv nu."

Kompisfoto med presidenten

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaPresidenten på ett kompisfoto tillsammans med elever i Jakobacka skola. Copyright © Republikens presidents kansli

Efter anförandena delades de inbjudna gästerna, redaktörerna och de unga upp i workshopar. Dessa hade i uppgift att fundera på hur vardagsmetoderna kunde tillämpas i praktiken om de traditionella medierna inte skulle existera.

Tankarna flödade fritt i workshoparna: Man skulle kunna sprida vardagsmetoderna vid föräldrakvällar, med klistermärken på ABC:s bensinstationer, på affischer i trappuppgångarna, genom att rappa på offentliga platser. "Ett ganska effektivt sätt skulle vara att säga "berätta sen inte det här för någon", kom en grupp på.

Efter evenemanget träffade president Niinistö skolans elever på gården. Man skakade hand, växlade ett par ord – och tog naturligtvis ett foto med mobilen. Det är säkert flera som under eftermiddagens gång uppdaterade Facebook med ett nytt kompisfoto.