President Niinistö öppnade diskussionerna på Gullranda: Internationella ordningen hotad – vi behöver åtgärder för att vända utvecklingen

President Niinistö öppnade Gullrandadiskussionerna 2018. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö öppnade Gullrandadiskussionerna 2018. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Den regelbaserade internationella ordningen har varit ett offer för förändringen i den internationella politiken, sade republikens president Sauli Niinistö när han öppnade Gullrandadiskussionerna söndagen den 17 juni 2018.

”Vi verkar glida in i en värld där enskilda ledare med kraft kör över permanenta institutioner, där ensidig makt talar högre än multilaterala avtal och gemensamma normer och värderingar.”

”Fem år är en mycket lång tid i internationell politik”, sade presidenten. Gullranda har stått scen för utrikes- och säkerhetspolitiska diskussioner sedan 2013 och under dessa år har vi fått vittna tämligen dramatiska händelser.

Presidenten konstaterade att den nuvarande situationen är allvarlig och att vi måste stanna upp och fundera. ”I klarspråk betyder frånvaro av ordning oordning, eller till och med kaos. Frånvaron av regler betyder inga regler alls. Eller någon annans regler, regler dikterade utan vårt samtycke.”

Splittring och enighet

Som exempel på splittring och enighet tog president Niinistö G7-mötet i Kanada som verkade motstridigt utåt, medan Shanghai-samarbetsorganisationens möte i Kina präglades av idel enhällighet. ”Om västvärlden ses som svag och oenhetlig är det mycket svårare att försvara den ordning vi har skapat och de värden som denna ordning representerar. De som gjorde upp reglerna i går kan vara de som får ta emot regler i morgon.”

Enligt president Niinistö finns det all orsak att vara orolig över att den internationella ordningen faller samman, eftersom vår säkerhet och välfärd bygger på ett pålitligt multilateralt system.

Men det räcker inte att vi är oroliga. ”Vad vi behöver är åtgärder för att vända utvecklingen. Det är därför vi är här.”

Vi ska utmana, men också lyssna

I sitt inledande anförande tog presidenten upp de olika temana i paneldebatterna – den regelbaserade internationella ordningen, läget i Europeiska unionen samt relationen mellan ekonomi och välfärd. Han frågade om internationella organisationer som skapades efter andra världskriget, med Förenta nationerna i spetsen, fortfarande kan påverka världen eller om vi står inför en helt ny era. EU har alltid talat om värdet av multilateralism, men är det någon som lyssnar? Är det möjligt att samordna ekonomi och en hållbar utveckling?

Enligt president Niinistö kommer den verkliga styrkan från alla dem som deltar i Gullrandadiskussionerna. ”Detta är tänkt att vara en äkta konversation, där varje deltagare har en jämlik röst.”, sade presidenten uppmuntrande. ”Jag uppmanar er alla att använda den. Låt oss utmana varandra, men också lyssna på varandra.”

President Ahtisaaris avslutande ord

 

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Den första dagens program avslutades med ett anförande av president Ahtisaari. Han sade sig fortfarande ha tilltro till Förenta nationerna, trots att det våld, den sorg och det lidande som konflikterna i världen orsakar får en att undra om FN har lyckats fullgöra sitt uppdrag och vad som kan göras för att FN ska fungera effektivare.

”FN befinner sig inte i ett vakuum, utan den speglar omvärlden. Dess slagkraft definieras av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, framför allt Förenta staterna och Ryssland”, sade president Ahtisaari.

Enligt president Ahtisaari är problemet att de stater som kommit överens om FN:s värderingar själva ignorerar dem. Han betonade också det universella i FN:s värderingar. ”Låt mig göra en sak klar: dessa värderingar är inte enbart västerländska. Det är globala värderingar. Genom att hänvisa till demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen som västerländska värderingar har vi gjort världen en björntjänst.”

Kraft och styrka eller en gemensam ordning? var frågan i öppningsdebatten

I den inledande debatten i Gullranda i söndags diskuterades kraftens och styrkans ökade betydelse i den internationella politiken. Att den regelbaserade världsordningen håller på att urholkas gjorde debattörerna betänksamma. En viktig fråga var hur man kan övertyga människor och statschefer om det regelbaserade systemets fördelar.

Gullrandadiskussionerna fortsätter på måndag med FN:s generalsekreterare António Guterres som gäst. Teman för paneldiskussionerna är Europeiska unionens framtid samt möjligheterna att samordna ekonomin och en välmående miljö.

Bilder på Flickr