President Niinistö öppnade insamlingen Gemensamt Ansvar: Människorna vill hjälpa och delta

Bild: Yle /Jyrki Valkama

Bild: Yle /Jyrki Valkama

Republikens president Sauli Niinistö öppnade den traditionella insamlingen Gemensamt Ansvar söndagen den 2 februari. ”Människorna har en stark vilja att hjälpa och delta. Genom att samarbeta kan vi få mycket till stånd för våra närstående, för varandra”, sade president Niinistö i sitt öppningstal.

Med årets insamling Gemensamt Ansvar stöder man terminalvården i hemlandet. ”Var och en av oss ställs inför och möter döden på många olika sätt under vårt eget, begränsade liv. Med oss följer minnen av våra nära som gått bort. Dessa minnen känns trösterika särskilt om en närstående har mött döden lugnt, förberedd och utan onödigt lidande. Så vill säkert många av oss avsluta sin vandring genom livet. Just detta handlar terminalvården om”, sade president Niinistö.

Enligt presidenten finns det i Finland ett gediget och värdefullt kunnande i terminalvård, men speciellt den riksomfattande tillgången till terminallvård kan förbättras. Genom insamlingen Gemensamt Ansvar stöder man utbildning och nätverksskapande som ökar tillgången till högklassig terminalvård, så nära den döende patientens hem som möjligt. Utbildning ordnas både för yrkesfolk och för frivilliga som arbetar med döende.

”Det är inte lätt att tala om döden och en döende persons vård. Men bara genom en öppen diskussion kan man utveckla terminalvården. En högklassig terminalvård betjänar både den döende patienten och dennes närstående och det innebär också en lättnad för det yrkesfolk och de frivilliga som deltar i vården”, sade president Niinistö

Det internationella målet för insamlingen Gemensamt Ansvar är det människorättsarbete som Kyrkans Utlandshjälp utför i Guatemala. Största delen av de inkomna medlen styrs hit. Syftet är att öka landets urbefolknings kännedom om sina rättigheter till eget språk, kultur, land och tjänster. ”Finland har under årtionden gjort ett långsiktigt arbete för att jämställdhet människorna emellan skulle förverkligas både i hemlandet och utomlands. I Guatemala är ojämlikheten mellan människorna fortfarande vardag. Insamlingen Gemensamt Ansvar är med om att förstärka ett mer demokratiskt, mer jämställt och tryggare samhälle i Guatemala. ”

Kyrkans Insamlig Gemensamt Ansvar som nu ordnas för 65 gången samlar cirka 40 000 frivilliga i en gemensam insats för att insamla medel för dem som behöver hjälp.”Det är fint att så många i Finland har hittat frivilligverksamheten. Frivilligverksamheten stärker solidariteten och samhörigheten. De som utför frivilligarbete ger, men får också mycket”, sade president Niinistö.