President Niinistö överlät Millenniumpriset för teknologi

Copyright © Republikens presidents kansli

Professor Stuart Parkin fick motta Millenniumpriset för teknologi av prisets beskyddare president Sauli Niinistö den 7 maj. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö överlät Millenniumpriset för teknologi år 2014 åt professor Stuart Parkin onsdagen den 7 maj. Professor Parkin fick priset som ett erkännande för sina innovationer, som har möjliggjort att kapaciteten att lagra magnetisk data har ökat tusenfalt. Uppfinningarna har främjat utvecklingen av stora datacenter och molntjänster, sociala nätverk samt spridning av musik och filmer på nätet.

”Innovationer skapas emellertid inte ur tomma intet. De kräver hårt arbete och nyfikenhet av forskarna. Lika viktigt är det sätt på vilket samhället omkring forskarna fungerar och stödjer forskarna.”, sade president Niinistö i sitt tal i Millenniumpaviljongen.

”I Finland har vi ansett det ytterst viktigt att investera i högklassig vetenskap, forskning och teknik. Vårt framgångsrika utbildningssystem och vår välutbildade arbetskraft är viktiga faktorer för att främja forskning på hög nivå. ”

”Jag vill också understryka att vetenskap, forskning och teknik främjar demokrati och jämlikhet i våra samhällen. Millenniumpriset för teknologi har framgångsrikt främjat dessa värderingar redan under ett decennium.”

Enligt president Niinistö står vi inför samma utmaningar runtom i världen: klimatförändring och en för stor befolkningstillväxt.

”Vetenskapsmän utför banbrytande arbete för att finna lösningar på dessa och andra utmaningar som människan står inför. Låt oss alltså idag fira vetenskapen och vetenskapsmännen, deras prestationer och genombrott.”

Millenniumpriset för teknologi delas ut för en banbrytande teknologisk uppfinning, som förbättrar människornas livskvalitet enligt principerna för hållbar utveckling. Republikens president är prisets beskyddare.

Bildtext:

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö och professor Parkin samt Millenniumpriset. Copyright © Republikens presidents kansli