President Niinistö på Åland: ”Ålandskonventionen är ett bra exempel”

President Niinistö träffade landskapets företrädare på museifartyget Pommern. Bild: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

President Niinistö träffade landskapets företrädare på museifartyget Pommern. Bild: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Åland tisdagen den 13 augusti 2019.

Besöket började i soliga Mariehamn där presidenten träffade företrädare för landskapet Åland. Diskussionerna som fördes på museifartyget Pommern gällde speciellt omarbetningen av självstyrelselagen för Åland med avseende på ekonomin.

Pommernilla järjestetyissä keskusteluissa Ahvenanmaan ajankohtaisia asioita presidentti Niinistölle esittelivät mm. Ahvenanmaan maakuntapäivien puhemies Gun-Mari Lindholm, maaneuvos Katrin Sjögren, maaherra Peter Lindbäck ja maakuntapäivien johtaja Susanne Eriksson.
I mötet som ordnades på Pommern diskuterade president Niinistö aktuella Ålandsfrågor med bl.a. lagtingets talman Gun-Mari Lindholm, lantrådet Katrin Sjögren, landshövding Peter Lindbäck och lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Bild: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Därtill presenterade företrädarna för landskapet sina planer för Åland 100-jubileumsåret som firas 2021-2022. Då blir det hundra år från undertecknandet av Ålandskonventionen som garanterar landskapet särställning och som avslutade tvisten mellan Finland och Sverige på ett fredligt sätt. I sitt möte med medierna sade president Niinistö att jubileumsåret är av stor betydelse.

”Under dessa geopolitiskt utmanade tider är det viktigt att lyfta fram att det är möjligt att ingå denna slags konventioner. Ålandskonventionen som gällt i åratal är ett utmärkt exempel på detta”, sade president Niinistö.

Från Mariehamn åkte presidenten till Godby där han bekantade sig med verksamheten på mikrobryggeriet Stallhagen. En av Stallhagens specialiteter är deras honungsöl som innehåller äkta åländsk honung. För att tillverka ölet används årligen nästan 3 000 kilo åländsk honung, vilket är nära till 20 procent av öns hela honungsproduktion.

President Niinistö bekantar sig med verksamheten på mikrobryggeriet Stallhagen i Godby. Bild: Riikka Hietajärvi/Tasvallan presidentin kanslia