President Niinistö på arbetsbesök i Estland: Vi måste känna att vi kan bemöta hot, att vi kan lita på varandra

President Karis välkomnade president Niinistö på arbetsbesök till Tallinn. Foto: Birgit Püve

President Karis välkomnade president Niinistö på arbetsbesök till Tallinn. Foto: Birgit Püve

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett arbetsbesök i Estland tisdagen den 4 oktober 2022.

President Niinistö och Estlands president Alar Karis förde bilaterala samtal i presidentpalatset i Kadriorg i Tallinn. På dagordningen stod förutom de bilaterala relationerna mellan Finland och Estland också det ryska anfallskriget mot Ukraina, energi- och gränsfrågor samt den övergripande säkerheten.

”Samarbetet mellan Finland och Estland fungerar, brödrafolken känner varandra väl”, sade president Niinistö vid en gemensam presskonferens.

Enligt honom kan de finska och estniska myndigheterna i samarbete finna lösningar för att säkra tillgången till el och annan energi. ”I frågor som gäller visering vore det bra att ta fram EU-reglering eller en gemensam vision på EU-nivå. Det är mycket viktigt redan med tanke på Schengenavtalets existens och trovärdighet”, sade president Niinistö.

”Var och en tänker nu på den övergripande säkerheten”, sade president Niinistö. För närvarande är det svårt att se hur situationen i Ukraina kommer att lösas. I Finland har vi förberett oss i årtionden. Sedan det kalla krigets slut har knappast något europeiskt land byggt upp sin försvarsmakts kapacitet och volym som Finland.”

President Niinistö betonade dock vikten av att tro på framtiden. ”Vi känner alla nu ett hot, men vi måste också känna att vi har kapacitet att bemöta hotet och lita på oss själva och varandra.”

I Tallinn träffade president Niinistö även Estlands premiärminister Kaja Kallas. President Niinistö och premiärminister Kallas diskuterade det ryska anfallskriget i Ukraina och gemensamma sätt att reagera på det.

Arbetsbesöket avslutades med att presidenterna besökte militärbasen i Tapa. Där träffade de den estniska försvarsmaktens ledning och soldater och även soldater från Natos förstärkta framskjutna närvaro (Enhanced Forward Presence) med styrkor från Storbritannien, Danmark och Frankrike.

President Niinistö och president Karis träffades senast i Finland i maj 2022.