President Niinistö på arbetsbesök i Moskva

President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013.President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013. Bild: Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistös besök i Moskva fortsatte tisdagen den 12 februari med bilaterala diskussioner med Rysslands president Vladimir Putin i hans tjänstebostad Novo-Ogarjovo.

Presidenterna förde omfattande diskussioner bland annat om de ekonomiska förbindelserna, frågor gällande gränspassage, det arktiska samarbetet, arbetet för att skydda Östersjön samt vissa internationella frågor, såsom Rysslands G20-ordföranderskap. Bägge parter betonade sitt engagemang för att utveckla de ekonomiska förbindelserna.

President Niinistö bjöd president Putin på besök till Finland på försommaren.

Diskussioner med betoning på ekonomi

Mötets betoning på ekonomi underströks av den företagsdelegation som deltog i presidenternas lunch. Företagen tog upp konkreta utmaningar som de möter i sin verksamhet i Ryssland.

President Sauli Niinistö och premiärminister Dmitrij Medvedev i Moskva den 11 februari 2013. Bild: LehtikuvaPresident Sauli Niinistö och premiärminister Dmitrij Medvedev i Moskva den 11 februari 2013. Bild: Lehtikuva

Till Finlands företagsdelegation hörde styrelseordförande Jorma Ollila, bergsrådet Ilpo Kokkila, styrelseordförande Ilkka Herlin, verkställande direktör Mikael Aro, verkställande direktör Mikko Niini och verkställande direktör Juhani Pitkäkoski. Också en del andra europeiska länder har haft motsvarande möten med Rysslands högsta ledning.

På tisdag morgon besökte president Niinistö Finlands avdelning vid matmässan Prodexpo i Moskva tillsammans med jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

Möte med premiärministern

Under arbetsbesökets första dag, måndagen den 11 februari, träffade president Niinistö premiärminister Dmitrij Medvedev i hans tjänstebostad i Gorkij. Vid presidentens och premiärministerns diskussioner behandlades ekonomiska frågor, förbindelserna mellan EU och Ryssland, den nordliga dimensionen och det arktiska samarbetet samt Östersjön.

På måndag kväll träffade president Niinistö representanter för finländska företag verksamma i Ryssland, av vilka en del också deltar i matmässan Prodexpo.

President Niinistö och företagsdeleagtionen återvände till Finland onsdagen den 13 februari.

Bilder

 President Sauli Niinistö och Rysslands premiärminister Dmitri Medvedev träffades I Gorki mondagen den 11 februari 2013. Bild: Lehtikuva  President Sauli Niinistö och Rysslands premiärminister Dmitri Medvedev träffades I Gorki mondagen den 11 februari 2013. Bild: Lehtikuva  President Sauli Niinistö och Rysslands premiärminister Dmitri Medvedev träffades I Gorki mondagen den 11 februari 2013. Bild: Lehtikuva
 President Sauli Niinistö och Rysslands premiärminister Dmitri Medvedev träffades I Gorki mondagen den 11 februari 2013. Bild: Lehtikuva President Niinistö med jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och ambassador Hannu Himanen. Bild: Lehtikuva  President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013. Bild: Lehtikuva
 President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013. Bild: Lehtikuva President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013. Bild: Lehtikuva President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013. Bild: Lehtikuva
President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013. Bild: Lehtikuva President Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i den ryska presidentens tjänstebostad Novo-Ogarjovo tisdagen den 12 februari 2013. Bild: Lehtikuva President Niinistö met Finnish journalists after official discussions. Photo: Lehtikuva
 President Niinistö met Finnish journalists after official discussions. Photo: Lehtikuva