President Niinistö i Washington: Europa behöver Förenta staterna, men Förenta staterna behöver också Europa

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Förenta staternas president Donald Trump onsdagen den 2 oktober 2019 i Washington.

President Trump hälsade president Niinistö välkommen till Vita huset vid tolvtiden på dagen. På programmet stod först bilaterala diskussioner i Ovala rummet, president Trumps arbetsrum, varefter dagen fortsatte med en arbetslunch. Vid en gemensam presskonferens berättade presidenterna att de hade talat om bland annat säkerhet, den arktiska regionen, vapenkontroll samt samarbetet mellan länderna inom ekonomi och teknik.

”Vi har ett omfattande samarbete på säkerhets- och försvarsområdet. Jag tror att vi delar tanken om att statens viktigaste uppgift är att garantera sina medborgares säkerhet”, sade president Niinistö i början av sitt utlåtande.

Han berättade också att Europeiska unionen under de senaste åren har fäst uppmärksamhet vid säkerheten och påminde om vikten av ett transatlantiskt samarbete grundat på gemensamma värderingar. ”Vi vet att Europa behöver Förenta staterna, men jag säger att Förenta staterna också behöver Europa”, sade presidenten. ”Jag ser det som att ju starkare Europa är, desto starkare partner har Förenta staterna.”

Bland samtalsämnena nämnde president Niinistö särskilt också vapenkontroll: ”Vissa av oss minns de värsta åren av kalla kriget. Vi får inte låta situationen återgå till ett avtalslöst tillstånd. Det är viktigt att förhandla och skapa nya avtal.”

Intresset för den arktiska regionen ökar

Vid sin presskonferens lyfte presidenterna också fram den arktiska regionen. President Niinistö konstaterade att även president Trump hade betonat betydelsen av den arktiska säkerheten. ”Det finns många möjligheter i den arktiska regionen, men där finns också många risker. Vi måste hålla spänningarna på låg nivå – som de tidigare varit.”

Enligt president Niinistö är miljön och klimatet i Arktis dock en större utmaning än de militära spänningarna: ”Det var för två år sedan som vi här i Vita huset började tala om problemet med sotutsläpp. Det kanske inte är det största klimatproblemet, men vi vet att den smältande havsisen är ett problem. Jag har ofta sagt att förlorar vi Arktis så förlorar vi hela världen.”

Det ekonomiska och tekniska samarbetet intensifieras

Under arbetsbesöket diskuterades också samarbetet inom handel, ekonomi och teknik. Presidenterna berättade i ett gemensamt uttalande som publicerades efter presskonferensen att Finland och Förenta staterna intensifierar det bilaterala och transatlantiska samarbetet bland annat inom innovation, forskning och teknik.

Presidenterna tog särskilt upp vikten av samarbete inom tekniker som är viktiga med tanke på den framtida konkurrenskraften, såsom 5G och 6G, artificiell intelligens och robotik. Detta gäller likaväl de framsteg som den nya tekniken medför som utmaningarna med den.

President Niinistö sade sig vara nöjd med Förenta staternas stöd till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Kompetenscentret har sitt säte i Finland och för samman flera länder i arbetet med att avvärja hybridhot. Han berättade också att EU som bäst genomför en riskanalys för att bättre kunna bemöta eventuella säkerhetsutmaningar inom 5G-tekniken.

100 år av diplomati

Under sitt besök hade president Niinistö också ett frukostmöte med Förenta staternas vicepresident Mike Pence. Vid diskussionerna behandlades bland annat den transatlantiska relationen och arktiska frågor.

President Niinistös besök sammanfaller med hundraårsjubileet av Finlands och Förenta staternas diplomatiska förbindelser. I slutet av presskonferensen blev det också klart att Finland svarat positivt på Förenta staternas begäran om att returnera material från Finlands nationalmuseums Mesa Verde-samling till företrädare för urfolken.