President Niinistö på Arraiolosmötet: Vi måste hitta gemensamma nämnare

Presidenterna gav pressutlåtanden som avslutning på diskussionerna onsdagen den 15 september 2021. Bild: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Presidenterna gav pressutlåtanden som avslutning på diskussionerna onsdagen den 15 september 2021. Bild: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Arraiolos-gruppens möte för europeiska presidenter den 15 september 2021 i Rom. Diskussionerna som i år hölls i Quirinalepalatset var förknippade med Europas inflytande i världen och det multilaterala systemets tillstånd.

I sitt tal behandlade president Niinistö EU:s globala aktörskap. Enligt presidenten riskerar Europa att bli objekt i stället för subjekt i den allt intensivare konkurrensen mellan stormakterna. Den strategiska kompass, som EU håller på att utarbeta för att fastställa riktlinjer för sitt säkerhets- och försvarssamarbete, är ett bra verktyg, men ”måste också vara på kartan”.

Presidenten konstaterade att alla känner till paradoxen att det blir svårare att hitta gemensamma globala lösningar när de gemensamma problemen och utmaningarna blir allt mer brådskande. För att lösa denna paradox behövs gemensamma nämnare. Enligt presidenten har Finland för avsikt att använda den Europeiska säkerhetskonferensens 50-årsdag för att globalt återuppliva någonting större, Helsingforsandan från 1975. ”Det var uttryckligen denna anda som gjorde den ursprungliga Helsingforskonferensen unik: en vilja att åstadkomma en dialog mellan motståndarna och konkurrenterna, bygga förtroende och söka gemensamma nämnare, i början till och med små.”

Italiens president Sergio Mattarella var värd för mötet som presidenterna från sammanlagt 14 EU-länder deltog i. Programmet bestod förutom diskussionerna av presidenternas bilaterala möten.

Arraiolos-gruppen har samlats för inofficiella diskussioner på presidentnivå sedan 2003. Möten har även ordnats i Finland åren 2005 och 2012.