President Niinistö på årsdagen för kampanjen HeForShe: Jämställdheten har på ett avgörande sätt banat väg för Finlands framgång

Foto: UN Women webcast

Foto: Celeste Sloman/UN Women

Under det förra århundradet blev Finland självständigt och tog sig ur fattigdomen för att bli ett av världens rikaste länder. Jämställdheten mellan kvinnor och män har på ett avgörande sätt banat väg för vår framgång”, sade republikens president Sauli Niinistö vid en mottagning anordnad av UN Womens HeForShe-kampanj tisdagen den 20 september.

Presidenten var värd för mottagningen på MoMA, museet för modern konst i New York, på kampanjens andra årsdag. Bland deltagarna fanns bland andra Japans premiärminister Abe Shinzo, Kanadas premiärminister Justin Trudeau och skådespelaren Emma Watson, goodwillambassadör för FN:s jämställdhetsorgan UN Women.

I sitt tal betonade president Niinistö att stärkandet av kvinnors och flickors ställning inte bara är rätt, utan också ett recept för framgång. ”Och receptet är ingen hemlighet, utan jag delar det mer än gärna vidare!”

Utbildning bidrar till egenmakt

”Tillgänglighet på lika villkor till avgiftsfri och högklassig utbildning har på ett avgörande sätt bidragit till att främja kvinnornas ställning i Finland”, sade presidenten. ”Kvinnornas egenmakt har i sin tur hjälpt dem att delta i arbetslivet fullt ut. Tack vare vår nationella barn- och familjepolitik har föräldrar kunnat samordna arbetsliv och familjeliv.”

”Jag kan med stolthet berätta att de finländska kvinnorna krossade glastaket även i FN. År 1972 blev en känd finländare, Helvi Sipilä, den första kvinnliga biträdande generalsekreteraren för FN. I dag kan vi skönja sprickor i ett glastak ännu högre upp, när flera förtjänstfulla kvinnor kandiderar till posten som FN:s generalsekreterare.”

I Finland krossades det sista glastaket inom politiken när Tarja Halonen valdes till republikens president. ”Under hennes 12 år långa presidentperiod började barnen redan fråga sina föräldrar om också en man kan bli president i Finland”, sade president Niinistö.

”Det omöjliga kan bli möjligt”

Enligt president Niinistö har Finland redan uppnått mycket, men än finns det en hel del att göra. ”Målet om lika lön för kvinnor och män återstår att uppnå, och vi behöver fler kvinnor på ledande positioner. Även familjevåldet måste vi få ett slut på.”

”I egenskap av överbefälhavare för Finlands försvarsmakt har jag glädjen att berätta att alla värnpliktiga, i huvudsak unga män, som en del av sin militärtjänst deltar i kurser om aggressionshantering och om förebyggande av våld i nära relationer.”

President Niinistö hör till HeForShe-kampanjens grupp med opinionsbildare, som består av stats- och regeringschefer samt företags- och universitetsledare. ”Jag är stolt över mitt hedersnamn HeForShe Impact Champion, och det är fint att se att det finns så många likasinnade på plats.”

”Avslutningsvis vill jag återgå till den banbrytare jag redan nämnde, Helvi Sipilä. När hon föddes år 1915 var lika möjligheter för kvinnor och män endast en önskedröm. Men hon förverkligade sina drömmar. Jag uppmanar alla unga att följa hennes exempel: Dröm stort! För som Helvi sade: ”Det omöjliga kan bli möjligt”, summerade presidenten.

Foto: UN Women Webcast

Foto: UN Women Webcast

Video