President Niinistö på distansbesök i Taipalsaari och Tammerfors: Andan är densamma i kommunerna – vi går vidare

Republikens president Sauli Niinistö gjorde sina första kommunbesök på distans onsdagen den 10 juni 2020 till Taipalsaari och Tammerfors.

Den exceptionella våren har påverkat finländarna på många sätt. Under besöken handlade samtalen om hur kommuner av olika storlek har anpassat sig till coronapandemin och hur nuläget ser ut. Dessutom diskuterades andra aktuella lokala angelägenheter.

Distansarbete, fritidsturism och naturområden i Taipalsaari

President Niinistö i diskussion med (på bilden från vänster) Hanna Ollikainen och Mari Matikainen från Stiftelsen för Södra Karelens friluftsområden, Taipalsaari kommundirektör Kari Kuuramaa, kommunfullmäktiges ordförande Heikki Niiva och kommunstyrelsens ordförande Jarmo Turunen. Foto: Mikko Nikkinen

I Taipalsaari togs president Niinistö emot av Heikki Niiva, ordförande för kommunfullmäktige, Jarmo Turunen, ordförande för kommunstyrelsen och kommundirektör Kari Kuuramaa som bafann sig i friluftsområdet Sarviniemi. Diskussionen om dagsaktuella frågor fördes smidigt mellan terrassen på Gullranda och en semesterby i Taipalsaari.

Under samtalet behandlades bl.a. konsekvenserna av coronaviruspandemin. I Taipalsaari har situationen varit på det hela taget lugn hela våren. ”Vi har 3 000 fritidsbostäder i kommunen. Att gränserna till Nyland var stängda syntes på så sätt att fritidsinvånarna inte kom i samma omfattning som under en vanlig vår. Men det verkar som om många skulle vilja distansarbeta här”, berättade kommundirektör Kuuramaa. Han tillade att distansarbetet bland dem som har fast bostad på andra orter även i övrigt har ökat i Taipalsaari.

Dessutom diskuterades Kutila kanal som förenar Stor-Saimen med Lill-Saimen i Taipalsaari, turismen över östgränsen samt Saimens betydelse.

Hanna Ollikainen, verkställande direktör för Stiftelsen för Södra Karelens friluftsområden, och koordinator Mari Matikainen presenterade Sarviniemi friluftsområde för president Niinistö. Rekreationsområdet i Sarviniemi är 7,5 hektar stort och omfattar förutom fina badplatser och vandringsleder även ett geologiskt intressant utflyktsmål där man kan se hur landskapet förändras från områden som i tiden varit täckta av inlandsis till den nuvarande skärgården.

Efter givande diskussioner och ett lyckat virtuellt besök hälsade kommunfullmäktiges ordförande Niiva president Niinistö varmt välkommen på ett fysiskt besök till Taipalsaari, när virusläget tillåter det. Kanske rentav för att spela hockey på Saimens is.

”Jag instämmer – och hoppas också själv på att kunna besöka er på ort och ställe. Jag vill önska er och alla andra i Taipalsaari en solig sommar och framför allt en solig framtid. Vi fixar problemen. Det är helt klart. Vi går vidare. Erfarnare och kanske lite smartare”, konstaterade president Niinistö som avslutning på besöket.

Anpassning till coronavirussituationen och nya möjligheter i Tammerfors

Lauri Lyly, borgmästare för Tammerfors stad, och fullmäktigeordförande Anna-Kaisa Ikonen i diskussion med president Niinistö. Foto: Tammerfors stad/Hanna Leppänen

I Tammerfors förde president Niinistö en diskussion med ordföranden för Tammerfors stadsfullmäktige, riksdagsledamot Anna-Kaisa Ikonen och borgmästare Lauri Lyly. Samtalsämnen var bland annat coronautbrottets konsekvenser för stadens verksamhet och ekonomi. Enligt borgmästare Lyly har coronaviruset varit ett hårt slag för ekonomin och återhämtningen kommer att ta lång tid. Stora projekt, såsom spårvägen Ratikka och den nya storarenan, framskrider enligt planerna och Tammerfors stad satsar på att stimulera ekonomin.

Samtalet gick också in på evenemangsekonomin och utsikterna för industrin och exporten. Enligt Lyly har coronasituationen också positiva sidor: många funktioner har uppdaterats och det digitala språnget kan i fortsättningen utnyttjas inom flera olika sektorer.

Coronaläget i Tammerfors har under hela våren hållits under kontroll. President Niinistö berömde Tammerfors framförhållning och beredskap inför störningar och effekten av de insatser som staden har gjort allt sedan vattenkrisen i Nokia. ”Det är inte en förlust att vi har stor beredskap. Tvärtom, föregripande är en viktig färdighet”, konstaterade han. Ikonen tackade stadens invånare för deras ansvarstagande: ”Tammerforsborna har följt anvisningarna på ett exemplariskt sätt.”

Rektorn för Tammerfors universitet Mari Walls diskuterar virtuellt med republikens president Sauli Niinistö. Foto: Katja Ayres

Nästa videosamtal fördes med företrädare för Tammerfors högskolesamfund som består av Tammerfors universitet och yrkeshögskola. Under diskussionen med universitetets rektor Mari Walls, yrkeshögskolans rektor Markku Lahtinen, universitetets vice rektor Marja Sutela, universitetets vice rektor med ansvar för forskning Juha Teperi och Tammerfors studentkår TREY:s styrelseordförande Annika Nevanpää fick president höra Niinistö om aktuella frågor och coronaforskningen vid högskolan.

Coronakrisen har påverkat högskolesamfundet, dess cirka 30 000 studeranden och deras vardag på många olika sätt. Bland annat studier, tentamina och forskning har genomförts på distans. Övergången till virtuella studier har känts naturlig särskilt för de studerande, och dessutom har bristen på fysisk växelverkan gett rum för forskarnas kreativitet och ökad samhörighet bland de studerande. Enligt president Niinistö är det fantastiskt att studerandena trots utmaningarna har följt coronarekommendationerna: ”Jag tror att det är svårast att följa dem i det skede av livet som de befinner sig i.”

Kommunbesöken fortsätter på fredag

Efter kommunbesöken träffade president Niinistö ännu företrädare för medierna på distans. Presidenten konstaterade att erfarenheterna av distansbesöken varit lyckade trots att detta var den första gången.

”I dag var målet att besöka en liten kommun, Taipalsaari, och en stor stad, Tammerfors. De konkreta diskussionsämnena var ganska olika, men det fanns också många likheter. Jag menar stämningen och beslutsamheten. Precis samma anda rådde både i Taipalsaari och i Tammerfors: Vi går vidare”, konstaterade president Niinistö.

Republikens presidents virtuella kommunbesök fortsätter på fredag då distanskontakten öppnas till Suonenjoki och Seinäjoki.

Videoupptagning om besöket i Taipalsaari

Videoupptagning om besöket i Tammerfors