President Niinistö på EU-möten i Bryssel: Alla steg inom försvarssamarbetet bör tas emot med glädje 

President Niinistö och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Kuva: Mario Salerno

President Niinistö och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Kuva: Mario Salerno

Republikens president Sauli Niinistö besökte Bryssel i Belgien den 9–10 november. Av EU-ledarna träffade presidenten Europaparlamentets talman Martin Schulz, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini.

Vid sitt möte med pressen sade president Niinistö att resultatet i presidentvalet i Förenta staterna, dvs. Donald Trumps seger, hade skapat en grund för vad samtalen vid mötena utgick från. Presidenten påminde om att Trumps tanke om att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet inte är ny.

”Det är den melodi som redan i flera års tid har hörts från Förenta staterna. Jag tror att Natoländerna inom EU ganska öppet måste erkänna att man rätt långt är beroende av Förenta staterna i fråga om militär säkerhet. Skillnaden jämfört med Finland är tydlig. Vi har under alla dessa år upprätthållit värnplikten”, konstaterade president Niinistö.  

President Niinistö påpekade att detta också syns i finländarnas vilja att försvara sitt land. I en opinionsundersökning säger sig t.o.m. 80 procent av finländarna vara villiga att försvara sitt land, medan andelen i vissa EU-länder är bara 20 procent. 

”Man har på sätt och vis invaggats i tryggheten att Nato sköter försvaret, och Nato är naturligtvis huvudsakligen Förenta staterna”, fortsatte president Niinistö.

Ingen orsak att ha EU-armé som mål

Presidenten kommenterade framtiden för Europas försvarspolitik genom att säga att det inte finns någon orsak att ställa upp ett tydligt mål, en ledstjärna. I stället borde man ta ett steg i taget och se vart det leder. 

”Vi bör fortsätta att utveckla försvarssamarbetet inom EU. Till exempel talas det nu mycket om operationsstaben. Det är en annan sak om slutresultatet någonsin blir en EU-armé. Vi bör med glädje välkomna alla steg vi kan ta. Om man inom EU ställer upp en ledstjärna blir det så stort bråk om den att man inte kommer någonstans alls”, betonade president Niinistö. 

EU borde göra sig populärare

Diskussionerna omfattade också EU:s impopularitet och hur man ska bemöta den. Enligt president Niinistö borde unionen ta tag i saken. 

”Ett naturligt sätt att göra sig populärare skulle kunna vara att bemöta människornas känsla av otrygghet. I västra EU känner man otrygghet på grund av migration och terrorism, i den östra delen kommer Ryssland in i bilden. Om EU lyckas ge ett övertygande budskap och agera så att man kan säga att EU-medborgarnas och familjernas trygghet är säkrad, så tror jag att också EU:s rykte är tryggat”, konstaterade president Niinistö. 

Som exempel på ett konkret sätt nämnde presidenten Donald Tusks tanke om en gemensam EU-polis mot terrorism. 

Presidenten diskuterade även det europeiska försvarssamarbetet och dess nuvarande strukturer med generallöjtnant Esa Pulkkinen som är chef för Europeiska unionens militära stab.  Onsdagen den 9 november träffade presidenten dessutom Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Med Stoltenberg diskuterade presidenten i synnerhet säkerheten i Östersjöområdet. 

9.11.2016 President Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg betonade betydelsen av dialog med Ryssland

President Niinistö och Europaparlamentets talman Martin Schulz. Foto: EP / Didier Bauweraerts

President Niinistö och Europaparlamentets talman Martin Schulz. Foto: EP / Didier Bauweraerts

President Niinistö och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini. Foto: EU/Francois Walschaerts

President Niinistö och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini. Foto: EU/Francois Walschaerts

Presidenten diskuterade även det europeiska försvarssamarbetet och dess nuvarande strukturer med generallöjtnant Esa Pulkkinen som är chef för Europeiska unionens militära stab.

Presidenten diskuterade även det europeiska försvarssamarbetet och dess nuvarande strukturer med generallöjtnant Esa Pulkkinen som är chef för Europeiska unionens militära stab.

President Niinistö och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Kuva: Mario Salerno

President Niinistö och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Kuva: Mario Salerno