President Niinistö på FN:s klimattoppmöte i Glasgow: Att bekämpa klimatförändringarna är en av våra viktigaste mänskliga skyldigheter

Republikens president Sauli Niinistö deltog i FN:s klimatkonferens i Glasgow i Storbritannien den 1–2 november 2021.

President Niinistö höll Finlands nationella anförande vid ett toppmöte på statschefsnivå tisdagen den 2 november. Han var också en av huvudtalarna vid stats- och regeringschefernas möte om skogs- och markanvändningssektorn. Vid mötet offentliggjordes Glasgowdeklarationen om skogar.

I sitt nationella anförande vid klimattoppmötet konstaterade president Niinistö att klimatavtalet från Paris var en milstolpe och att mycket redan har gjorts för att bekämpa klimatförändringarna. ”Men vi har nått en punkt där våra löften inte längre räcker till. Förändringen kan tyckas otänkbar, men bara tills vi agerar. Att bekämpa klimatförändringarna är en av våra viktigaste mänskliga skyldigheter.”

Att trygga tillräcklig klimatfinansiering är avgörande. Som arktiskt land är Finland därför särskilt oroat över den snabba uppvärmningen i Arktis. ”Att minska sot- och metanutsläppen hör till de viktigaste åtgärderna när det gäller att bromsa klimatförändringarna i den arktiska regionen.”

Skogarna står i fokus för att bekämpa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald

I sina anföranden vid klimattoppmötet betonade president Niinistö också vikten av att värna om kolsänkorna, för utan dem är inga utsläppsminskningsåtgärder tillräckliga. I den deklaration om skogs- och markanvändningssektorn som antogs vid klimatmötet i Glasgow förbinder sig över hundra länder att stoppa avskogningen före 2030.

Vid mötet om skogs- och markanvändningssektorn förde president Niinistö fram hur Finlands exempel visar att vi kan utnyttja våra skogar ekonomiskt samtidigt som vi också ökar skogarnas positiva klimateffekter.

”Vi investerar i våra skogar även i framtiden. För närvarande pågår ett program på 96 miljoner euro för att undersöka och testa åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och anpassa sig till dem inom markanvändningssektorn. Vi samarbetar också med många andra länder för att ta reda på hur användningen av skogarna kan gynna både ekonomin och klimatet.”

Utöver deklarationen om skogar meddelade Finland vid mötet sitt stöd till genombrottsplanen från Glasgow och den globala utfästelsen om att minska metanutsläppen.

Viktiga diskussioner mellan stats- och regeringschefer

FN:s klimattoppmöte samlade ett stort antal stats- och regeringschefer i Glasgow. Mötet var ett utmärkt tillfälle att föra bilaterala diskussioner mellan stats- och regeringscheferna. Under de två dagar som president Niinistö deltog i mötet diskuterade han bland annat med Förenta staternas president Joe Biden, Indiens premiärminister Narendra Modi, Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron och flera andra statschefer.

Klimattoppmötet är ett forum där stater samlas för att påskynda åtgärderna för att nå målen i klimatavtalet från Paris. Klimatmötet i Glasgow fortsätter till den 12 november. Till Finlands delegation, som leds av president Niinistö, hör bland andra miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.