President Niinistö på Harpsund om Finlands och Sveriges Natomedlemskap: Vi går hand i hand i allt som ligger i våra händer

President Niinistö, statsminister Kristersson och statsminister Gahr Støre på Harpsund.
Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

President Niinistö, statsminister Kristersson och statsminister Gahr Støre på Harpsund. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Norges statsminister Jonas Gahr Støre onsdagen den 22 februari 2023 på den svenska statsministerns sommarresidens Harpsund.

Mötet fokuserade på aktuella säkerhetsfrågor, samarbetet mellan Finland, Sverige och Norge och ländernas starka stöd till Ukraina.

Vid en gemensam presskonferens efter mötet på Harpsund tackade president Niinistö för en fin och öppen diskussion. Enligt honom räcker det med att titta på kartan för att förstå varför de nordiska länderna har skäl att samarbeta i säkerhetsfrågor. ”Det här trilaterala mötet är en form av vårt samarbete.”

Presidenten berättade för medierna att kontakten med Sverige och Norge har varit tät allt sedan kriget började. ”Vi diskuterade genast hur vi skulle kunna hjälpa Ukraina. Vi hade tidigare haft som princip att inte skicka vapen till krisområden. Det var inte alls svårt att fatta ett nytt beslut.”

På mediernas frågor om Finlands och Sveriges anslutningsprocess till Nato konstaterade president Niinistö att ”vi går hand i hand i allt som ligger i våra händer. Turkiet har ratificeringen i sina händer.”

Enligt presidenten ”blir vi medlemmar” om Turkiet ratificerar Finlands medlemskap i Nato och riksdagen godkänner lagen om medlemskapet. Presidenten sade att Finland gör allt för att både Finland och Sverige ska antas som medlemmar så snart som möjligt.

Gemensamt uttalande

Efter mötet offentliggjordes också ett gemensamt uttalande där statscheferna inför krigets första årsdag bekräftade sitt orubbliga stöd för Ukraina och fördömer kraftfullt Rysslands oprovocerade, olagliga fullskaliga invasion av Ukraina:

”Den försämrade säkerhetssituationen i närområdet och Rysslands fullskaliga anfallskrig var en grund för Sveriges och Finlands beslut att ansöka om Natomedlemskap. Med Sverige och Finland som Natomedlemmar kommer säkerheten i norra Europa och hela alliansens säkerhet att öka väsentligt.”

I uttalandet anges också att länderna har ett nära försvarssamarbete på marken, till sjöss och i luften att de fortsätter att fördjupa samarbetet genom omfattande gemensamma övningar.

I mötet deltog även utrikesminister Pekka Haavisto och försvarsminister Mikko Savola, Sveriges utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson samt Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt och försvarsminister Bjørn Arild Gram.

Mötet var en fortsättning på den intensifierade kontakt mellan Finland, Sverige och Norge som president Niinistö inledde på Gullranda 2019.

President Niinistö, statsminister Kristersson och statsminister Gahr Støre på gruppfoto med Finlands, Sveriges och Norges utrikesministrar och försvarsministrar på Harpsund. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli