President Niinistö på höftoperation

Republikens president Sauli Niinistö höftopereras onsdagen den 27 februari 2019. Oberoende av operationen utför presidenten sina uppgifter i princip normalt. Flygresor rekommenderas däremot inte förrän en månad efter ingreppet.

Tidpunkten för höftoperationen har planerats i god tid.

Offentligheten underrättades i maj 2018 om att presidenten diagnostiserats med artros. I uttalandet konstaterades det att presidentens ledförslitning följs upp regelbundet.