President Niinistö på internationella dagen för pressfrihet: Yttrandefriheten är central för ett demokratiskt samhälle

Mötet mellan president Niinistö och Unescos generalsekreterare Irina Bokova den 3 maj. Foto: Katarina Koch/OKM

Mötet mellan president Niinistö och Unescos generalsekreterare Irina Bokova den 3 maj. Foto: Katarina Koch/OKM

Republikens president Sauli Niinistö deltog i prisutdelningen på den internationella dagen för pressfrihet som hölls den 3 maj. I sitt anförande betonade president Niinistö att yttrandefriheten är ett centralt inslag i ett demokratiskt samhälle. 

”Med yttrandefriheten, liksom med alla friheter, följer även ansvar”. Den går hand i hand med ärligheten och sanningen. Man får inte missbruka yttrandefriheten eller tolerera hatpropaganda, sade president Niinistö.  

Enligt president Niinistö är yttrandefriheten och pressfriheten även en viktig del av verkställandet av FN:s mål för hållbar utveckling. I Finland betonar man särskilt kvinnornas och de mest utsatta befolkningsgruppernas ställning samt förhållandet mellan kvalitativ utbildning och yttrandefrihet.  ”Utbildning ökar förmågan till kritisk läsning av medier och ger möjligheter till samhällelig delaktighet”, sade presidenten. 

Under tisdagens tillställning gavs det internationella pressfrihetspriset, dvs. Guillerno Cano-priset som hör till FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), till den azerbajdzjanske journalisten Khadija Ismayilova. Priset togs emot av Ismayilovas mor och syster på den fängslade Ismayilovas vägnar.

I det evenemang som ordnas i Helsingfors den 3–4 maj med anledning av den internationella dagen för pressfrihet (World Press Freedom Day) har deltagit över 1 000 journalister och aktörer inom mediebranschen från över hundra länder. President Niinistö är evenemangets beskyddare.  Evenemanget ordnas nu för 25:e gången och för fösta gången i ett nordiskt land. Under tillställningen firade man samtidigt också 250 -årsjubiléet för den nordiska tryckfrihetsförordningen. Denna förordning, som Anders Chydenius arbetade för, var världens första författning om pressfrihet.   

I jämförelsen i fråga om pressfriheten har Finland under flera år i följd placerat sig bland de främsta.  Enligt president Niinistö beror detta bland annat på de offentliga myndighetshandlingarna, källskyddet och strävan efter snabba internetförbindelser till hela befolkningen. ”Skyddet av journalisterna måste prioriteras högt. Vi hoppas att journalister ska kunna arbeta utan risk för att bli förföljda och utan att behöva äventyra sin egen eller sin familjs säkerhet”, sade president Niinistö.    

I samband med evenemanget träffade president Niinistö även Unescos generalsekreterare Irina Bokova. Presidenten och generalsekreteraren diskuterade bl.a. om press- och yttrandefrihetens betydelse vid konfliktlösning samt om bekämpningen av hatpropaganda och våldsam extremism. Under tillställningen diskuterades dessutom reformen av FN och aktuella frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken.