President Niinistö på konferens i Riga: Vi måste föra dialog med dem som vi är minst eniga med

”Det multilaterala samarbetet måste stärkas, förnyas och uppdateras med tanke på framtiden”, sade republikens president Sauli Niinistö på Rigakonferensen fredagen den 13 november 2020. Rigakonferensen genomförs årligen för att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö deltog i konferensens virtuella diskussion tillsammans med Lettlands president Egils Levits, Estlands president Kersti Kaljulaid och Litauens president Gitanas Nauseda. Panelen behandlade särskilt det multilaterala regelbaserade systemets förmåga att svara på problemen i dagens värld.

Det multilaterala samarbetet har under de senaste åren mött på stora utmaningar. Internationella avtal utmanas och tolkas på ett sätt som försvagar deras legitimitet. Enligt president Niinistö verkar det vara på modet att säga att det multilaterala samarbetet har havererat. ”Det är ändå inte alldeles ur funktion. Det utmanas, men det fungerar fortfarande. Samarbetet måste stärkas, förnyas och uppdateras med tanke på framtiden”, konstaterade president Niinistö.

President Niinistö påpekade att vi samtidigt kan ha en ambition att utveckla FN och erkänna dess bedrifter. Som exempel på lyckat multilateralt samarbete lyfte han fram Världslivsmedelsprogrammet WFP, som i år tilldelades Nobels fredspris.

Kampen mot globala utmaningar, till exempel pandemier och klimatförändringar, kräver samarbete. Presidenten frågade om inte gemensamma fiender eventuellt kan förena oss. ”Det låter som en tom fras, men det är sant: vi behöver det internationella samarbetet mer än någonsin.”

Betyder multilateralism fortfarande samma förr?

Under panelen tog president Niinistö också upp frågan om vad multilateralism egentligen innebär på 2020-talet. ”Vems regler, standarder och normer grundar sig ordningen på i dag? I vilken utsträckning återspeglas de europeiska värderingarna och intressena i det internationella systemet?”, frågade presidenten med hänvisning bland annat till anföranden i FN:s generalförsamling som framhöll Kinas och Rysslands betydelse för multilateralismen.

På senare tid har Frankrike och Tyskland försökt skapa en allians som försvar för multilateralismen. Det blir intressant att se hur detta stämmer överens med de tankar som Bidens administration har fört fram om en allians för demokrati. Att Förenta staterna återupptar det organiserade internationella samarbetet är uppmuntrande, men räcker det? President Niinistö betonade att vi, förutom att diskutera med likasinnade grupper, bör föra dialog i synnerhet med dem som vi är minst eniga med.