President Niinistö på Krimplattformen: Finlands stöd till Ukraina fortsätter så länge det behövs

President Niinistö talade på Krimplattformens toppmöte. Skärmdump / Crimea Platform

President Niinistö talade på Krimplattformens toppmöte. Skärmdump / Crimea Platform

Republikens president Sauli Niinistö deltog digitalt i toppmötet för den internationella Krimplattformen (Crimea Platform) tisdagen den 23 augusti 2022. På mötet betonade presidenten att Finland fortsätter att stödja Ukraina och ukrainarna så länge det behövs.

Krimplattformens toppmöte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som värd hölls för första gången förra året, då stats- och regeringschefer samlades på plats i Kiev för att diskutera situationen på Krim. I år hölls mötet på distans. Utöver president Niinistö deltog över 50 stats- och regeringschefer från Europa, Afrika, Asien och Nordamerika.

I sitt anförande vid toppmötet sade president Niinistö att Finlands stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet är orubbligt. ”Finland stöder internationella insatser för att återställa Ukrainas territoriella integritet. Alla ukrainare, inbegripet krimtatarerna, måste fullt ut åtnjuta sin rätt till självbestämmande.”

Presidenten sade att det ryska aggressionskriget är ett allvarligt brott mot internationell rätt. Som en del av Europeiska unionen och i samarbete med sina transatlantiska partner har Finland reagerat beslutsamt på situationen. ”Vårt politiska, ekonomiska, militära och humanitära stöd till Ukraina har varit starkt. Stödet kommer att fortsätta så länge det behövs.”

Vid mötet gratulerade presidenten också president Zelenskyj och det ukrainska folket till nationaldagen den 24 augusti: ”Er modiga kamp för frihet och för europeiska värderingar och principer berör oss djupt. Vanliga finländare har visat exceptionell iver och vilja att hjälpa ukrainarna.”