President Niinistö på Krimplattformen i Kiev: Vi behöver Helsingforsandan

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Krimplattformens toppmöte (Crimea Platform) i Kiev i Ukraina den 23 augusti 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Krimplattformens toppmöte (Crimea Platform) i Kiev i Ukraina den 23 augusti 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Krimplattformens toppmöte (Crimea Platform) i Kiev i Ukraina måndagen den 23 augusti 2021.

President Niinistö talade vid toppmötet och fastställde att Finlands stöd till Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet starkt. ”Finland stöder de internationella ansträngningarna för att återställa Ukrainas territoriella integritet.”

I sitt anförande hänvisade president Niinistö till slutakten från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (KSSE) i Helsingfors 1975, där man kom överens om de centrala säkerhetsprinciperna i Europa. Presidenten konstaterade att man nu måste dels försvara slutaktens principer, dels sikta högre: för att lösa meningsskiljaktigheter krävs en vilja till dialog. ”För att vi ska kunna trygga förhållanden under vilka människor kan leva i verklig och hållbar fred måste vi återställa förtroendet. Kort sagt: vi behöver Helsingforsandan.”

Efter toppmötet deltog president Niinistö i en lunch med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som värd.

Krimplattformen (International Crimea Platform) är ett ukrainskt initiativ i syfte att föra fram Krimfrågan i det internationella samarbetet och stärka den internationella samordningen med anledning av situationen i Krim.

President Niinistö träffade president Zelenskyj senast vid ett officiellt besök i Ukraina i september 2019.

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Krimplattformens toppmöte (Crimea Platform) i Kiev i Ukraina den 23 augusti 2021. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli