President Niinistö på toppmötet med JEF-ländernas stats- och regeringschefer: JEF kompletterar Nato och ger svar på hybridfrågor

Värd för JEF-toppmötet var Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i ett toppmöte med JEF-ländernas stats- och regeringschefer 12–13 oktober på Gotland. Teman för toppmötet var Rysslands anfallskrig mot Ukraina, förhållandet mellan JEF-samarbetet och Nato och beredskapen att hantera hybridhot.

President Niinistö berättade för finländska medier att ledarna var mycket eniga om stödet till Ukraina: ett fortsatt långsiktigt stöd i linje med Ukrainas behov ansågs viktigt. Finland beslutade dagen före mötet att leverera det 19:e stödpaketet till Ukraina.

Det rådde också enighet om samarbetet inom ramen för JEF och stärkandet av samarbetet med Nato. ”Vi konstaterade att JEF kompletterar Nato och ger bra svar på frågor som kanske inte är direkt relaterade till Nato.”

Presidenten sade att JEF-samarbetet nu utvecklas även på hybridsidan. ”Artificiell intelligens, kvantteknik – alla dessa kommer att förändra vår världsbild på ett mycket genomgripande sätt. Och det är viktigt, vilket vi i Finland vet mycket väl, att vi kan gå i spetsen för utvecklingen i dessa frågor”, konstaterade presidenten.

När det gäller skadorna på undervattensinfrastrukturen mellan Finland och Estland sade presidenten att JEF-ländernas försvarsministrar kommer att diskutera frågan. ”Det här är säkerligen en situation där det åter är på sin plats att försvarsministrarna i JEF-länderna för en allmän diskussion, på samma sätt som de gjorde efter Nord Stream.” Presidenten sade att diskussionerna kommer att fokusera på skyddet av kritisk infrastruktur snarare än på den pågående utredningen.

Förutom hybridfrågan stod även möjligheten öka mer traditionell prestanda på agendan. ”Den traditionella vapenindustrin är ett område som kräver ett helt nytt synsätt även i Europa. Vi måste med andra ord kunna återställa tidigare produktionskapacitet och göra rentav lite bättre ifrån oss”, konstaterade presidenten.

Den här gången var Sveriges statsminister Ulf Kristersson värd för toppmötet och närvarande var representanter från alla tio länder som deltar i JEF-försvarssamarbetet. Även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog i den inledande diskussionen på distans. Det senaste JEF-mötet ägde rum i Lettland i december 2022.

Joint Expeditionary Force (JEF) är en multilateral ram för försvarssamarbete under ledning av Storbritannien. I samarbetet deltar Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Syftet är att utveckla de deltagande ländernas militära kapacitet genom gemensamma övningar, att förebygga olika kriser och att samarbeta i händelse av en kris. JEF:s huvudsakliga verksamhetsområde är norra Europa och Östersjöregionen.