President Niinistö på Nationella veterandagen: Veteranernas värderingar är grundvalar för Finlands framtid

President Niinistö och fru Haukio vid nationella veterandagens huvudfest i Lahtis. Fotografier: Matti Porre/Republikens presidents kansli

”Frihet och ansvar, rättighet och skyldighet; jag tror att dessa två enkla ordpar bäst beskriver den djupaste mening som krigsgenerationen har gett oss i arv i form av ädla värderingar”, sade republikens president Sauli Niinistö i sitt festtal vid nationella veterandagens riksomfattande huvudfest i Lahtis den 27 april 2017.

Enligt president Niinistö har veteranerna och lottorna gett de yngre generationerna en mycket värdefull vägkost för livet: en värdegrund för att bygga fred och välfärd. I sitt tal betonade presidenten att det är på dessa grundvalar som Finlands framtid vilar.
”Ni har också gett oss ett exempel på livsinställning. Hur ofta har inte ett samtal med en veteran eller en lotta utmynnat i konstaterandet: Jag är tacksam för livet!”, sade president Niinistö.

Om alla hade det lika som vi i Finland

I sitt tal fäste president Niinistö uppmärksamhet vid att detta årtionde har varit en tid av instabilitet: ”Världen skulle egentligen vara en ganska bra plats om de förhållanden vi har i Finland skulle råda överallt. Men så är det inte”, sade presidenten och fortsatte med att påpeka att det har blivit allt svårare att förutse vad som kommer att hända i världen.

”I Mellanöstern förs ett krig, ett krig som är obarmhärtigt även för civilbefolkningen, kriget i Ukraina drar även Europa med i oroligheterna, och också här i Norden växer rädslan för terrorism. Språkbruket inom den internationella politiken har fått nya hotfulla inslag, och den internationella regleringen genom avtal är på väg att sättas ur spel”, framhöll presidenten i sitt tal.

President Niinistö poängterade att Finland vill arbeta för ett starkare EU. ”Det viktigaste just nu är att unionen förmår övertyga sina medborgare om att deras säkerhet är tryggad. Vi önskar också att unionen intar en starkare ställning vid lösandet av internationella frågor”, sade president Niinistö.

Finland kännetecknas av balans och integritet

President Niinistö försäkrade att Finland är starkt även i en tid av osäkerhet.
”Samhällets balans och integritet är källan till vår styrka och dem har vi all orsak att värna om. Finländarna präglas av en vilja att försvara sitt land, och i detta avseende utgör vi eliten i Europa”, menade han.

President Niinistö sade sig vara nöjd över att Finland har hållit fast vid den obligatoriska värnplikten.

”Värnplikten ger egentligen ett tvåfaldigt resultat. Utifrån sett är vår starka reserv det synligaste resultatet; Finlands armé är relativt stor i förhållande till vårt lands storlek. Dessutom ger värnplikten en känsla av samhörighet”, hävdade president Niinistö.
President Niinistö gjorde gällande att veteranernas uppoffringar och deras värde aldrig kommer att glömmas ”Ert budskap kommer att föras vidare också till kommande generationer, det har vi gett vårt löfte om.”

7.4.2017 Republikens president Sauli Niinistös festtal vid nationella veterandagens riksomfattande huvudfest i Lahtis den 27 april 2017